Afdeling Longziekten en Tuberculose

Op de afdeling Longziekten en Tuberculose behandelen we mensen met ziekten aan de luchtwegen en de longen. Dat doen we met de nieuwste technieken en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo werken we aan de beste behandelresultaten voor onze patiënten. We richten ons op verschillende aandachtsgebieden.

Longoncologie

De afdeling Longziekten en Tuberculose is gespecialiseerd in longoncologie en behandelt tumoren in en rondom de longen, zoals longkanker, borstvlieskanker en zwezerikkanker. Onze longartsen werken samen met alle andere specialisten die betrokken zijn bij longkanker in het UMCG Comprehensive Cancer Center.

Astma en COPD

Astma en COPD zijn chronische ziekten waarbij de luchtwegen ontstoken of beschadigd zijn. Daardoor heeft iemand moeite met ademen. De afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG  is gespecialiseerd in bronchoscopische longvolumereductie behandelingen voor patiënten met ernstige COPD. Deze patiënten behandelen we in het Bronchoscopisch Interventiecentrum van het UMCG (BIC UMCG)

Patiënten met COPD of astma kunnen met een gepersonaliseerd programma revalideren in het UMCG Beatrixoord.

Longvolumereductie

In het UMCG Bronchoscopisch Interventiecentrum (BIC) is alle expertise samengebracht die nodig is voor het leveren van topzorg aan mensen met de longziekte ernstig COPD. Het BIC is sinds 2007 gespecialiseerd in bronchoscopische longvolumereductiebehandelingen en is wereldwijd 1 van de toonaangevende centra op dit gebied. Naast de behandeling met ventielen is er ook veel aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor mensen met COPD.

Longrevalidatie

Soms ervaren patiënten met een longziekte zoals COPD of astma veel beperkingen in hun dagelijks leven. Zij hebben bijvoorbeeld veel klachten van de longen en kunnen zich minder goed inspannen. Ook kan het zijn dat patiënten steeds terugkerende longaanvallen en ziekenhuisopnamen hebben. In het UMCG  is het dan mogelijk om een longrevalidatie  programma te volgen. Een longrevalidatieprogramma is bedoeld om de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren en hen beter te leren omgaan met hun longziekte. 

Thuisbeademing

De afdeling begeleidt en ondersteunt mensen die langere tijd thuisbeademing nodig hebben door hun longziekte. Dit gebeurt vanuit het Centrum voor Thuisbeademing. We geven passende zorg en advies. Daardoor kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven en hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Tijdens een gesprek bepalen we samen met de patiënt welke vorm van thuisbeademing het beste bij iemand past. 

Longtransplantatie

Als een patiënt een zeer ernstige longziekte heeft waardoor de eigen long of longen niet goed meer werken, kan iemand in aanmerking komen voor een longtransplantatie. Een donorlong of -longen neemt dan het werk van de eigen long of longen over. Ons longtransplantatieteam werkt binnen het UMCG Transplantatiecentrum nauw samen met alle bij de transplantatie betrokken zorgverleners. Hierdoor kunnen onze patiënten rekenen op de best mogelijke zorg.

Tuberculose en longinfectieziekten

Tuberculose is een besmettelijke longinfectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Iemand met longtuberculose kan anderen besmetten door te hoesten, niezen of spreken. Om besmetting te voorkomen kunnen patiënten minimaal 6 maanden behandeld worden in het Tuberculosecentrum in het UMCG Beatrixoord

Naast tuberculose behandelt de afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG ook andere longinfectieziekten zoals longontsteking, luchtweginfecties die niet overgaan en bronchiëctasieën. Bronchiëctasieën zijn longziekten waarbij de wanden van de luchtwegen steeds ontstoken en geirriteerd zijn.