Afdeling Longziekten en Tuberculose

Op de afdeling Longziekten en Tuberculose behandelen we mensen met ziektes aan de luchtwegen en de longen. Dat doen we met de nieuwste technieken en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zo werken we aan het beste behandelresultaten voor onze patiënten.


We richten ons op verschillende aandachtsgebieden:

Longoncologie

We behandelen tumoren in en rondom de longen, zoals longkanker, borstvlieskanker en zwezerikkanker. Onze longartsen werken samen met alle andere bij longkanker betrokken specialisten in het UMCG Comprehensive Cancer Center.

Expertisecentrum longvolumereductie

Het UMCG is sinds 2007 gespecialiseerd in bronchoscopische longvolumereductie behandelingen voor patiënten met ernstige COPD. Er is veel aandacht voor de behandeling met éénrichtingventielen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiënten met COPD en andere longziekten. Het Bronchoscopisch Interventiecentrum van het UMCG (BIC UMCG) is wereldwijd één van de toonaangevende centra op dit gebied.

Thuisbeademing

Het Centrum voor Thuisbeademing begeleidt en informeert mensen die thuisbeademing nodig hebben, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Thuisbeademing is bedoeld om de ademhaling en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

Longtransplantatie

Het UMCG heeft al sinds 1991 ervaring met longtransplantaties. In ons longtransplantatieteam werken alle bij een Longtransplantatie betrokken zorgverleners nauw met elkaar samen. Denk bijvoorbeeld aan chirurgen, transplantatie-artsen, verpleegkundig specialisten en fysiotherapeuten.

UMCG Expertisecentrum voor Tuberculose

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van tuberculose. Dit betekent dat het ministerie van VWS het UMCG heeft aangewezen als expert in deze zorg.

Naast tuberculose behandelen we ook andere longinfectieziekten, zoals longontsteking, luchtweginfecties die niet overgaan en bronchiëctasieën, een longziekte waarbij de wanden van de bronchiën steeds ontstoken en geïrriteerd zijn.