Centrum voor Thuisbeademing

​​​​Het Centrum voor Thuisbeademing ondersteunt en begeleidt mensen die langere tijd chronische thuisbeademing nodig hebben. We doen dit onder meer door zorg en advies te geven. Ook stellen we apparatuur beschikbaar. Dit alles om ervoor te zorgen dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

We begeleiden en informeren mensen die thuisbeademing nodig hebben. We stellen eerst vast of u in aanmerking komt voor thuisbeademing. Daarna zorgen we ervoor dat u de meest geschikte vorm krijgt. En zolang u beademingsapparatuur heeft, zorgen we ervoor dat u er zo goed mogelijk gebruik van kunt maken.

We:

  • begeleiden patiënten die thuisbeademing nodig hebben
  • begeleiden patiënten bij hoesttechnieken
  • lenen ademhalingsapparatuur uit en leren patiënten, zorgverleners en mantelzorgers hoe ze met de apparatuur om moeten gaan
  • bemiddelen en behandelen bij acute opnames van thuisbeademingspatiënten
  • adviseren en bemiddelen bij aanpassingen voor de beademing aan een rolstoel
  • verwijzen door naar andere specialisten en instanties
  • weten veel over de zorg voor tracheostoma’s en tracheacanules en geven daar advies en informatie over
  • geven onderwijs aan professionals, mantelzorgers en familie die betrokken bij thuisbeademingspatiënten.

Slaapapneu

We behandelen ook mensen met een complexe vorm van slaapapneu. Omdat we alleen complexe vormen behandelen, worden de meeste mensen die (mogelijk) slaapapneu hebben doorverwezen naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Het Centrum voor Thuisbeademing is onderdeel van de afdeling Longziekten en Tuberculose.

Intake

Uw huisarts of behandelaar in het UMCG of een ander ziekenhuis kan u verwijzen naar het Centrum voor Thuisbeademing. Tijdens de eerste afspraak beoordeelt de behandelaar of u in aanmerking komt voor thuisbeademing en/of hoesttechnieken.

Zorg aan huis

Het doel van thuisbeademing is dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. We komen daarom langs om te kijken of de beademing goed verloopt. Bij een patiënt thuis, of in bijvoorbeeld een verpleeghuis, revalidatiecentrum of woonvorm.

Patiënten en regio

Het centrum is een van de 4 Nederlandse centra voor thuisbeademing. We begeleiden ongeveer 1.000 patiënten, verdeeld over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland.

Bezoekadres

Polikliniek Long- en Systeemziekten, Fonteinstraat 13.

Postadres

Centrum voor Thuisbeademing
Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB Groningen