UMCG Expertisecentra voor Zeldzame aandoeningen

In Nederland kampt 6 tot 8 procent van de bevolking met een zeldzame aandoening. Iets wordt een zeldzame aandoening genoemd als een ziekte bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. De aandoeningen zijn levensbedreigende of chronisch invaliderende ziekten die zo weinig voorkomen dat patiënten specialistische zorg nodig hebben. Daarvoor is het van groot belang dat de patiënt wordt doorverwezen naar een gekwalificeerd centrum. Bij erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen kunnen deze patiënten terecht voor de gespecialiseerde zorg in de vorm van diagnostiek, en indien mogelijk voor behandeling, multidisciplinaire zorg en paramedische begeleiding.

Het UMCG heeft meerdere expertisecentra voor zeldzame aandoeningen waar zorgverleners en patiënten terecht kunnen voor deskundige en integrale zorg. In samenwerking met regionale behandelcentra bundelen en ontwikkelen de expertisecentra kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen, ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland.

Filter op eerste letter