UMCG Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen Groningen

Het UMCG Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen richt zich op diagnose en behandeling van neurologische bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen. Ons multidisciplinaire team van onderzoekers en artsen staat voor goede klinische zorg, in combinatie met onderwijs en vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

Het UMCG is een expertisecentrum voor 15 bewegingsstoornissen en aandoeningen die leiden tot bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Soorten bewegingsstoornissen

Dystonie

 • Focale, segmentale of multifocale dystonie
 • Gegeneraliseerde dystonie
 • Myoclonus-Dystonie
 • Paroxysmale dyskinesieën

Myoclonus

 • GOSR2 mutatie (Noordzeeziekte)
 • Progressieve myoclonus-ataxie (PMA).
 • Familiaire corticale myoclonische tremor in combinatie met epilepsie (FCMTE).
 • Hyperekplexia

Ataxie

 • Autosomaal dominant overerfbare cerebellaire ataxie (ADCA)
 • Recessieve vormen van cerebellaire ataxie (ARCA).

Chorea

 • Ziekte van Huntington
 • Bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten
 • IJzerstapelingsziekten (NBIA): 14. PKAN
 • Functionele bewegingsstoornissen

Multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire teams voor de zorg voor onze patiënten met een bewegingsstoornis is 1 van de belangrijke pijlers van Bewegingsstoornissen Groningen. We hebben voor kinderen en jongeren met bewegingsstoornissen een speciaal multidisciplinair spreekuur. Poliklinisch is er onder andere een team functionele bewegingsstoornissen.

Voor de behandeling van patiënten beschikken we als een van de weinige centra in Nederland over geavanceerde behandelmogelijkheden die nodig zijn bewegingsstoornissen. Voor patiënten met dystonie is bijvoorbeeld diepe hersenstimulatie (DBS) een mogelijke behandeling. 

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen nodig van uw huisarts of specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Behandelteam Bewegingsstoornissen

In het UMCG Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere neurologen, neurochirurgen, neuropsychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinderartsen, klinisch genetici, psychiaters en revalidatieartsen. Ook werken er wetenschappelijk onderzoekers in het expertisecentrum.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van bewegingsstoornissen is veel kennis nodig. We doen daarom onder andere onderzoek naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller de juiste diagnose krijgen.  

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we zowel Nederlandse als buitenlandse neurologen op tot specialisten in de zorg voor mensen met bewegingsstoornissen. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk ERN-RND

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN) Rare Neurological Disorders: ERN-RND een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van zeldzame neurologische aandoeningen. 

Het belangrijkste doel van ERN-RND is de zorg voor alle Europese burgers met zeldzame neurologische aandoeningen te verbeteren en de toegang tot optimale zorg en innovatie in alle EU-lidstaten te verbeteren. Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door best practices met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen.

Samenwerking

We werken intensief samen met nationale en internationale experts. In Nederland bijvoorbeeld met neurologen in het AMC en het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Internationaal met neurologen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en Australie.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra