UMCG Expertisecentrum voor Bewegingsstoornissen Groningen

Bewegingsstoornissen Groningen staat voor wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en onderwijs op het gebied van neurologische bewegingsstoornissen bij kinderen en volwassenen in het Universitair Medische Centrum Groningen.

Wij zijn een unieke groep van artsen en onderzoekers die zich richten op goede klinische zorg in nauwe relatie met vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.  Ons tertiaire expertisecentrum krijgt landelijke en Europese doorverwijzingen voor zowel kinderen als volwassen patiënten. Binnen onze groep is er uitgebreide klinische expertise waardoor wij in staat zijn het hele gebied van de bewegingsstoornissen te bestrijken voor topklinische zorg. Dit betreft o.a. de volgende (groepen van) aandoeningen:

  • Dystonie
  • Myoclonus
  • Ataxie
  • Erfelijke spastische paraparese
  • Paroxysmale dyskinesien
  • Hyperekplexia
  • Functionele bewegingsstoornissen
  • Chorea
  • IJzerstapelingsziekten
  • Neurometabole ziekten

Waaruit bestaat het team?

De klinische zorg van de groep bewegingsstoornissen kenmerkt zich door een multidisciplinair karakter, wij werken veel in teams. Er zijn neurologen vertegenwoordigd, maar ook neurochirurgen, een kinderarts metabole ziekten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de vakgroepen neuropsychologie, revalidatiegeneeskunde, klinische genetica en psychiatrie.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

​Het wetenschappelijk onderzoek strekt zich uit van patiëntgebonden naar basaal onderzoek. Daarbij richten wij ons speciaal op verbetering van de diagnostiek met behulp van gedetailleerde fenotypering en onderzoek naar de waarde van aanvullend onderzoek. Er is daarbij ook aandacht voor de psychiatrische en cognitieve klachten van patiënten. In samenwerking met de afdeling neurochirurgie doen wij onderzoek naar verbetering van de behandeling van bewegingsstoornissen door middel van diepe hersenkernstimulatie (DBS). 

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

Ons translationale onderzoek integreert de klinische activiteiten met functioneel en basaal wetenschappelijk onderzoek. De bewegingsstoornissen groep in het UMCG heeft een lange traditie in functioneel beeldvormend en neurofysiologisch onderzoek. De neurogenetica en celbiologisch onderzoek zijn daar de laatste jaren nadrukkelijk aan toegevoegd. Toename van kennis op deze gebieden zal de diagnostiek en behandeling van onze patiënten sterk verbeteren. ernstimulatie (DBS). 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden opmovementdisordersgroningen.com