UMCG Expertisecentrum voor Cellulaire Therapie

Het UMCG Expertisecentrum voor Cellulaire Therapie van de afdeling Hematologie richt zich op de diagnose en behandeling van kwaadaardige hematologische ziekten, waarbij de nadruk ligt op minimaal toxische doelgerichte en cellulaire (immuno)therapie. We doen als afdeling uitgebreid basaal wetenschappelijk, translationeel en klinisch onderzoek.

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van acute myeloïde leukemie, diffuus grootcellige lymfomen en multipel myeloom. Het ministerie van VWS ​heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Door uitbreiding van de behandelmogelijkheden met nieuwe doelgerichte middelen is het van belang, dat bij het stellen van de diagnose die juiste onderzoeken worden gedaan. Alleen dan kan de beste therapie voor de individuele patiënt gekozen worden. Hiervoor is veel specialistische kennis nodig.

Daarom is in Nederland afgesproken dat bepaalde behandelingen alleen in gespecialiseerde centra worden aangeboden. In Nederland mogen maar een paar centra een behandeling met CAR T-cel behandelingen geven. Het UMCG is daar 1 van.

Soorten aandoeningen

Ons expertisecentrum is gespecialiseerd in:

  • Acute myeloïde leukemie
  • Diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom
  • Multipel myeloom

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Expertisecentrum voor Cellulaire Therapie nodig van uw huisarts of specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Behandelteam

In het Expertisecentrum voor cellulaire therapie werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere hematologen, radiotherapeuten, klinisch chemici, pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen en waar nodig neurologen, dermatologen en immunologen. Zij worden ondersteund door verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met hematologische aandoeningen.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Om hematologische ziekten goed te kunnen behandelen is veel kennis nodig. Daarom doen we veel onderzoek. Wij initiëren lokaal, landelijk en internationaal onderzoek en doen zo veel mogelijk mee in verschillende onderzoeksverbanden.

In ons eigen onderzoekslaboratorium doen we onderzoek naar mogelijke oorzaken en behandelingen van vooral leukemie en lymfomen. Zo maken wij zelf CAR T-cellen voor een landelijke studie.

Ook verzamelen wij gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten in de databiobank OncoLifeS. Dit gebruiken we ter evaluatie van ons eigen handelen en voor onderzoek in de toekomst.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG zijn wij verantwoordelijk voor onderwijs in het vakgebieden hematologie voor verpleegkundigen, studenten geneeskunde en internisten in opleiding. We leiden ook hematologen op. Wij delen onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk EuroBloodNet

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN) EuroBloodNet, een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van zeldzame hematologische aandoeningen

Het belangrijkste doel van EuroBloodNet is de zorg voor alle Europese burgers met zeldzame hematologische aandoeningen te verbeteren en de toegang tot optimale zorg en innovatieve behandelingen in alle EU-lidstaten te verbeteren. Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door best practices met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen.

Ook hebben we richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van zeldzame hematologische aandoeningen die we regelmatig aanpassen op basis van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerking in de regio

We werken in Nederland veel samen met andere ziekenhuizen, binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden.

Ook op onderzoeksgebied werken we internationaal samenmet andere (klinische) onderzoeksgroepen.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Contact

U kunt polikliniek Hematologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 16.30 uur.