Verwijsinformatie Hematologie

Verwijsinformatie voor patiënten met ziekten van bloed, beenmerg, milt en lymfeklieren inclusief ziekten gerelateerd aan bloedingen en trombose.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

UMCG Expertisecentrum voor Benigne Hematologie

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame bloedingsziekten. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.  Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 • Regulier

  Verwijzer stuurt fax of brief. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij supervisor SEH.
  pieper 77 046 via (050) 361 61 61
  ma - vrij 8.00 - 17.00 uur
  pieper 77 006 via (050) 361 61 61 avond, nacht en weekend, of vragen naar de dienstdoende hematoloog.

 • Postadres:

  Algemene Hematologie
  HPC DA20
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres: Polikliniek Oncologie 1, Fonteinstraat 20

  Fax: (050) 361 82 67

  Telefoonnummer voor patiënt:
  (050) 361 29 17
  ma - vrij 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 91 27
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 361 29 17
  ma - vrij 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 91 27, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Dienstdoende hematoloog pieper 77 046 via
  (050) 361 61 61 avond, nacht en weekend

 • Afdelingshoofd en hoofd polikliniek: Prof. dr. G.A. Huls

  Aan de afdeling verbonden professionals (hematologen):

  Dr E Ammatuna
  Dr M Bellido Casado
  Dr C.W Choi
  Dr J van Doesum
  Dr C.L.E Hazenberg
  Prof. dr. G.A. Huls
  Dr S.K Klein
  Dr A.B.U Makelburg
  Dr T van Meerten
  Dr. K. Meijer
  Dr M Nijland
  Dr W.J Plattel
  Dr W.W.H Roeloffzen
  Dr M.R Schipperus
  Dr. B. Span
  Dr T.J Wustman