UMCG Expertisecentrum voor Benigne Hematologie

Het UMCG Expertisecentrum voor Benigne Hematologie richt zich op ITP, erfelijke stollingsziekten zoals hemofilie en de ziekte van Von Willebrand, en andere zeldzame bloedingsziekten bij kinderen en volwassenen. Voor de beste zorg aan onze patiënten werken we samen met verschillende disciplines en binnen de regio. Daarnaast doen we veel onderzoek dat direct relevant is voor de patiëntenzorg.

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame bloedingsziekten. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Erfelijke en verworven bloedingsziekten zijn zo zeldzaam dat voor het stellen van de juiste diagnose ervaring, specialistische kennis en multidisciplinaire samenwerking nodig is. Voor de behandeling is specifieke expertise van artsen en verpleegkundigen nodig. De behandeling van bloedingsziekten is vaak erg duur.  Daarom is er in Nederland afgesproken dat deze behandeling in slechts 6 centra gegeven wordt. Het UMCG is er daar 1 van.

Soorten aandoeningen

Aandoeningen waar we ons op richten zijn:

  • Immuun trombopenie (ITP)
  • Andere verworven bloedingsziekten, zoals verworven hemofilie
  • Hemofilie A en B
  • Ziekte van Von Willebrand
  • Andere erfelijke stollingsfactordeficienties, erfelijke trombocytopathieen

Eerste afspraak

Specialisten kunnen kinderen voor een afspraak verwijzen naar Kinderhematologie. Specialisten kunnen volwassen verwijzen naar de afdeling Hematologie. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Hoe werkt het?

Patiënten worden meestal verwezen door specialisten uit andere ziekenhuizen. Als er in de familie bekende erfelijke bloedingsziekten bekend zijn, worden patiënten ook verwezen door de huisarts of verloskundige.

Volwassenen

Volwassen patiënten gaan naar Hematologie in polikliniek Oncologie 1. Soms komt een bloedingsziekte bij verschillende familieleden voor, in verschillende generaties. Deze gezinnen krijgen meestal samen een afspraak bij het Gezinsspreekuur.

Ook hebben we multidisciplinaire overleggen (MDO) voor diagnostische problemen voor zwangeren en voor patiënten met gewrichtsproblemen.

Kinderen

Kinderen tot 16 jaar hebben hun afspraak in het Beatrix Kinderziekenhuis, bij de Kinderhematologie. Dit is een multidisciplinair spreekuur waar verschillende specialisten bij betrokken zijn. Zoals een kinderhematoloog, kinderhemofilieverpleegkundige, revalidatiearts en een fysiotherapeut.

Kinderen tussen de 16 en 18 jaar gaan naar de transitiepoli. Daar werken artsen en verpleegkundigen van de volwassenen en kinderafdeling samen.

Behandelteam

In het UMCG Expertisecentrum voor Benigne Hematologie werken veel verschillende specialisten samen. Bijvoorbeeld kinderhematologen, internist-hematologen, verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten, klinisch chemici en laboratoriumartsen, gynaecologen, klinisch genetici, revalidatieartsen en orthopedisch chirurgen.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste diagnostiek en behandeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het UMCG Expertisecentrum voor Benigne Hematologie doen we onderzoek dat direct relevant is voor de patiëntenzorg. Bijvoorbeeld naar de beste manier om medicijnen te doseren, toe te dienen en te combineren.

We doen mee in grote landelijke onderzoeken en in trials naar nieuwe behandelmogelijkheden, zoals gentherapie.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op. In het UMCG centrum voor Benigne Hematologie dragen we bij aan de opleiding van internisten, kinderhematologen en internist-hematologen. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk EuroBloodNet

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN) EuroBloodNet, een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van bloedziekten.

Het belangrijkste doel van EuroBloodNet is de zorg voor alle Europese burgers met bloedziekten te verbeteren en de toegang tot optimale zorg en innovatie in alle EU-lidstaten te verbeteren. Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door best practices met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen.

Ook hebben we richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van bloedziekten die we regelmatig aanpassen op basis van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerking in de regio

We werken in de regio samen met de andere ziekenhuizen, die patiënten naar ons verwijzen en die ons advies inroepen bij complexe vragen. Binnen de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaren (NVHB) werken wij samen met de andere centra die bloedingsziekten behandelen. De NVHB stelt behandelrichtlijnen op en organiseert onderlinge kwaliteitscontrole.

Ons centrum is geaccrediteerd volgens zowel de Nederlandse (HKZ) als de Europese criteria (EUHANET). We dragen bij aan de complicatieregistratie in EUHASS.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Contact

Kinderen

U kunt Kinderhematologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 12.00 uur op telefoonnummer (050) 361 27 40.

Volwassen

U kunt de polikliniek bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 - 16.30 uur op telefoonnummer (050) 361 27 91.

Patiënten van ons centrum kunnen de verpleegkundig consultent/specialist via hun directe nummer bellen.

Collega’s kunnen 24/7 via de telefooncentrale (050) 361 61 61 de dienstdoend kinderhematoloog of stollingsarts bellen.

Meer informatie staat op www.hematologiegroningen.nl