UMCG Expertisecentrum voor Gynaecologische tumoren

Het UMCG multidisciplinaire Expertisecentrum voor Gynaecologische tumoren richt zich op de genezing, verzorging en begeleiding van patiënten met een zeldzame tumor in de vrouwelijke geslachtsorganen. Dicht aan huis als het kan en verder weg als het nodig is. Het is een van de bekende centra in Nederland. We hebben een lange traditie in onderzoek naar deze zeldzame ziekten, zowel vanuit een klinisch als vanuit een fundamenteel wetenschappelijk oogpunt. 

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen in de vrouwelijke geslachtsorganen. En dan vooral voor tumoren in de baarmoederhals of baarmoedermond (cervix), de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw (vulva), de eierstokken (ovaria) en de baarmoeder (endometrium). Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg. 

Een aantal tumorsoorten in de vrouwelijke geslachtsorganen zijn zeldzaam. Voor het stellen van de juiste diagnose is heel specialistische kennis nodig is. Bovendien is de behandeling complex. Daarom hebben we in Nederland ook afgesproken dat een beperkt aantal gespecialiseerde centra deze tumoren behandelen. Het UMCG is daar 1 van.

Multidisciplinaire zorg

Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de resultaten van de onderzoeken die gedaan zijn bij een patiënt. Dit doen zij in een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) van het Behandelteam. Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Expertisecentrum voor Gynaecologische tumoren nodig van uw specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Behandelteam

In het UMCG Expertisecentrum voor Gynaecologische tumoren werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder meer gynaeco-oncologen, medisch oncologen en radiotherapeuten. Ook werken er pathologen, radiologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere ondersteunende zorgverleners, gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een gynaecologische tumor. Er is een wekelijks multidisciplinair overleg met het gehele team om per patiënt tot het beste behandelplan te komen.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.
Bekijk het team

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van gynaecologische tumoren is veel kennis nodig. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we beter een diagnose kunnen stellen. Ook onderzoeken we hoe een ziekte verloopt en wanneer we welke behandeling doen.

Patiënten die in aanmerking komen worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. De resultaten van onderzoek worden gedeeld met de regio in het regionaal samenwerkingsverband MCN-Noordoost.

Zeven keer per jaar wordt het TARGON overleg georganiseerd; het Researchoverleg van het Expertisecentrum. In dit overleg delen onderzoekers hun kennis over lopende studies. Alle betrokken medische disciplines worden uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast verzamelt het Expertisecentrum gegevens over kwaliteit-van-leven en lichaamsmateriaal van patiënten in de databiobank OncoLifeS voor onderzoek. Eén keer per twee jaar organiseert het regionaal MCN-Noordoost (zie onder) een wetenschappelijk symposium.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op tot specialisten in de zorg voor patiënten met een gynaecologische tumor. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk

Het Expertisecentrum Gynaecologische tumoren is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN) EURACAN, te weten de ERN ‘Gynecological tumors’. Dit is een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van gynaecologische tumoren.

Het belangrijkste doel van EURACAN is de zorg voor alle Europese burgers met zeldzame tumoren te verbeteren en de toegang tot optimale zorg en innovatie in alle EU-lidstaten te verbeteren. Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door in Europees verband patiënten te bepreken, best practices met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen.

Ook hebben we richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van tumoren die we regelmatig aanpassen op basis van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerken in de regio

We werken in Nederland veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen in dit netwerk onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden. Zo is er wekelijks een regionaal Multidisciplinair overleg. Hierin worden patiënten met een (verdenking op een) tumor in de vrouwelijke geslachtsorganen vanuit de regio besproken om tot het beste behandelplan te komen.

Het regionaal samenwerkingsverband Noordoost is georganiseerd vanuit de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Het netwerk heeft als doel om de zorg voor gynaecologisch oncologische patiënten in het werkgebied Groningen-Friesland-Denthe/Overijssel te verbeteren in termen van: toegang, effectiviteit, gemak, coördinatie, kwaliteit, behandelresultaat en overleving.

De volgende ziekenhuizen werken in dit MCN samen:

 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Martini ziekenhuis in Groningen
 • Ommelander ziekenhuis in Scheemda
 • Wilhelminaziekenhuis in Assen
 • Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
 • Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden
 • Antonius zorggroep in Sneek
 • De Sionsberg in Dokkum
 • Nijsmellinghe in Drachten
 • Tjongerschans in Heerenveen
 • Saxenburggroep in Hardenberg
 • Medisch Spectrum Twente/Zorg Groep Twente in Enschede 
 • Isala in Zwolle/Meppel

Alle centra voeren algemene gynaecologische operaties uit. Voor de hoogcomplexe chirugie, medische oncologie en radiotherapie wordt verwezen naar het UMCG, zoals voor debulking en HIPEC operaties.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra