UMCG Expertisecentrum voor Bijnieraandoeningen

Het Bijnier Centrum UMCG heeft bijzondere expertise op het gebied van zeldzame bijnieraandoeningen. Deze zijn:

  • Feochromocytoom/Paraganglioom
    Dit zijn meestal goedaardige tumoren die ontstaan in bijniermerg (feochromocytoom) of in paraganglia (paragangliomen). Paragangliomen in het hoofd-hals gebied noemt men ook wel glomustumoren. Deze tumoren (m.u.v glomustumoren) geven (nor)adrenaline aan de bloedbaan af en dat kan leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn, zweetaanvallen, bleekheid en (soms levensgevaarlijke) stijging van de bloeddruk en hartritmestoornissen. Is bij ongeveer één op de drie patiënten overerfbaar.
  • Primair hyperaldosteronisme (syndroom van Conn)
    Dit is een bijnierziekte met overproductie van aldosteron die leidt tot hoge bloeddruk met eventueel laag kaliumgehalte in het bloed. Het veroorzaakt extra groot risico op hartinfarct, beroerte of hartritmestoornis. De diagnostiek is complex en er bestaan verschillende vormen van deze aandoening.

Waaruit bestaat het team?

De leden van het multidisciplinaire team zijn afkomstig uit de (kinder)endocrinologie, chirurgie, keel-neus-oorheelkunde, medische oncologie, radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, klinische genetica, klinische chemie en pathologie.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Op de polikliniek zal uw hoofdbehandelaar het ziektebeeld gedetailleerd in kaart brengen. De hoofdbehandelaar is bijvoorbeeld de internist-endocrinoloog of KNO-arts, afhankelijk van uw ziektebeeld. Meestal volgt nog aanvullend onderzoek, zoals bloed- en urinetesten of beeldvormende diagnostiek (bijv. CT of MRI, PET-scan, bijniervenesampling). Alle gegevens worden in het multidisciplinaire team besproken om zo te kunnen komen tot een goed onderbouwd individueel behandeladvies.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

  • PRESCRIPT: multicenter onderzoek naar de optimale voorbereiding met bloeddrukverlagende medicijnen bij patiënten die een bijnieroperatie moeten ondergaan i.v.m. een feochromocytoom.
  • 11C-metomidaat PET: ontwikkeling van een patiëntvriendelijk en betrouwbaar alternatief voor de bijniervenesampling bij patiënten met een primair hyperaldosteronisme.
  • SERENDIPITY: grootschalig multicenter doelmatigheidsonderzoek naar de evaluatie van de toevallig gevonden bijniertumor (bijnierincidentaloom)

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

Ons team bestaat uit medisch specialisten met uitgebreide deskundigheid en ervaring op het terrein van zeldzame bijnierziekten. Wij hebben daarbij de beschikking over de meest geavanceerde diagnostische onderzoeken en therapieën. Ook zijn wij actief in (inter)nationale vakverenigingen, landelijke werkgroepen zoals het Bijniernetwerk en onderhouden wij goede contacten met patiëntenorganisaties (BijnierNet, NVACP).