• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ellis & Young: basis voor diagnostiek en therapie bij afasie

Print 

​​​​​De cursus is  bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. U doet kennis op over linguïstiek en de vertaalslag ervan naar de praktijk, zowel naar de diagnostiek als de therapie. U leert en oefent hoe u op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leert u hoe u de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. 

De totale cursus bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

  1. Basis
  2. Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie
  3. Lezen (alexie) en schrijven (agrafie)​

Module 1 richt zich op logopedisten die af en toe afasiepatiënten behandelen, en voor uitgebreide diagnostiek naar elders verwijzen. Daarnaast is module 1 de basis voor module 2 en 3.​

Modules 2 en 3 behandelen bepaalde taalmodaliteiten  specifieker. De modules richten zich op logopedisten die zich meer willen specialiseren in het diagnosticeren en behandelen van afasiepatiënten.

Bekijk onderstaande sites van het UMCG Wenckebach Instituut voor de inhoud van de cursus en meer informatie over het programma, kosten, inschrijving en accreditatie.