• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderwijs en opleiding

Print 
​​​​​

Opleiding tot revalidatiearts 

Het Centrum voor Revalidatie maakt deel uit van het UMCG en leidt revalidatieartsen op. Wat houdt de specialisatie Revalidatiegeneeskunde precies in en hoe ziet het opleidingstraject tot revalidatiearts er uit?

Onderaan deze pagina vindt u links die meer informatie geven over de opleiding, onder meer de website van de Onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland.

Revalidatie in Bachelor Geneeskunde

Voor studenten Geneeskunde zijn er verschillende momenten in de studie om kennis te maken met de revalidatiegeneeskunde. In het eerste bachelorjaar komt de methode van revalidatie aan de orde in een college en werkgroep over het ICF model (International Classification of Function, Disability and Health). In het tweede bachelorjaar kunnen studenten deelnemen aan het persoonlijk profilereringsonderwijs (PP onderwijs), met als keuzerichting Revalidatiegeneeskunde. In de verschillende jaargangen zijn er trajecten rondom CVA, Dwarslaesie en Amputatie.

Revalidatie in Master Geneeskunde

In het eerste Masterjaar is er een coschap revalidatiegeneeskunde in het blok bewegen. Deze stage van zes weken kunnen studenten zowel op de polikliniek van de afdeling in Groningen als in het Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord volgen. In het derde Masterjaar kunnen studenten een coschap revalidatiegeneeskunde van acht, twaalf of twintig weken volgen op de afdeling revalidatiegeneeskunde. Ook kunnen studenten de wetenschappelijke stage in het derde Masterjaar invullen via de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Meer informatie

  • Als je meer wilt weten over de mogelijkheden van revalidatiegeneeskunde, neem dan contact op met prof. dr. M.F. Reneman, onderwijscoördinator, via Contact. Laat het ons weten als je een dag met een AIOS mee wilt lopen aan het eind van de studie Geneeskunde, of als oriëntatie op de opleiding Revalidatiegeneeskunde.
  • De opleiding tot revalidatiearts kunnen studenten volledig in het circuit Groningen volgen. De opleiding duurt vier jaar en per jaar zijn er meerdere sollicitatierondes voor opleidingsplaatsen. Wil je meer weten over de opleiding Revalidatiegeneeskunde, neem dan contact op met prof. dr. J.H.B. Geertzen, revalidatiearts en opleider, via Contact.