Prostaatkanker: behandeling

Als blijkt dat u prostaatkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, ​om uw leven te verlengen.​

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Actief volgen

Het is niet altijd nodig om prostaatkanker meteen te behandelen. Het groeit namelijk meestal langzaam. Bij 3 van de 10 patiënten groeit de tumor zelfs helemaal niet of nauwelijks. Meestal zijn er dan ook geen klachten. We controleren u wel elke 3 tot 6 maanden. Dat noemen we 'actief volgen'. We onderzoeken uw bloed op PSA-waarde. Zo zien we hoe het verloop van de ziekte is. Als er 2 jaar niets verandert, is daarna 1 controle per halfjaar of jaar meestal genoeg. 

Stijgt uw PSA-waarde? Dan doen we vaak na 1 jaar een echografie met een prostaatbiopsie. Als we zien dat de tumor groeit of agressiever wordt, dan gaan we u behandelen.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om prostaatkanker te behandelen. Welke behandeling geschikt is, hangt af van de tumor en of er uitzaaiingen zijn:

 • Een mogelijke behandeling bij kanker die alleen in de prostaat zit, is een kijkoperatie. We halen de prostaat dan weg om de kanker te genezen. Dit gebeurt in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

  Als prostaatkanker plasklachten veroorzaakt, kunnen we deze met een operatie oplossen. Deze operatie heet een TURP​. Het is geen behandeling voor prostaatkanker.


 • Ook bestraling is een mogelijke behandeling als de ziekte alleen in de prostaat zit en er geen uitzaaiingen zijn. We bestralen dan om de kanker te genezen.

  Uitgezaaide prostaatkanker, bijvoorbeeld naar de botten, bestralen we soms om klachten te verminderen. Dit gebeurt in het Scheper Ziekenhuis in Emmen of in het UMCG.


 • Als de tumor in uw prostaat niet te groot is, kan inwendige bestraling een geschikte behandeling zijn. De behandeling is dan bedoeld om u te genezen. Voor deze behandeling verwijzen we meestal naar het Deventer Ziekenhuis.


 • Hormoontherapie​ kan bij hormoongevoelige prostaatkanker een aanvullende behandeling zijn als u wordt bestraald. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen.

  Ook kan hormoontherapie uitgezaaide prostaatkanker soms remmen en klachten voorkomen of verminderen als u niet meer beter wordt.


 • Als de prostaatkanker niet uitgezaaid is en u geen operatie kunt of wilt krijgen, dan kan cryoablatie​ een geschikte behandeling zijn.

  Ook geven we deze behandeling soms als de kanker na bestraling terugkomt in de prostaat. Dit om klachten te voorkomen of te verminderen.


 • Bij uitgezaaide prostaatkanker die niet meer te genezen is, adviseren we soms chemotherapie​ samen met hormoontherapie om het leven te verlengen.

  Als ​de hormoontherapie niet meer werkt, geven we soms ook alleen chemotherapie om de ziekte te remmen en klachten te verminderen.


 • Uitgezaaide prostaatkanker waarbij hormoontherapie niet meer werkt, behandelen we soms met radiumtherapie om het leven te verlengen. Dit gebeurt vooral bij uitzaaiingen in de botten.


Als genezen niet meer mogelijk is

Soms is genezen niet meer mogelijk, bijvoorbeeld omdat er te veel uitzaaiingen zijn. We behandelen dan om ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven heeft. Met zo weinig mogelijk klachten. Dit noemen we palliatieve zorg.

Behandelteam

Alle in prostaatkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Prostaatcentrum Noord-Nederland

Om u de beste zorg op het gebied van prostaatkanker te geven, werkt het UMCG samen met het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep, de Saxenburgh Groep Hardenberg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Deze samenwerking heet het Prostaatcentrum Noord-Nederland (PCNN).

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint krijgt u in een gesprek uitgebreid uitleg en informatie. Over de verschillende mogelijke behandelingen. En over de voor- en nadelen van een behandeling. Het gesprek gaat ook over wat een behandeling voor u betekent en wat u zelf wilt. Dit noemen we 'samen beslissen'.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het UMCG doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat we u vragen of u mee wilt doen aan zo'n onderzoek. U krijgt vooraf uitgebreide informatie over het onderzoek op papier en in gesprekken. U beslist zelf of u mee wilt doen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is HartNet, waarin we samenwerken voor de hartzorg in Noord-Nederland.


Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Urologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.