Hormoontherapie

Bij hormoontherapie krijgt u medicijnen om de groei van kankercellen te remmen. Deze medicijnen houden de werking van hormonen tegen die bij bepaalde kankersoorten een belangrijke rol spelen.

Hoe kankercellen op hormoontherapie reageren, verschilt per tumor. Een belangrijke voorwaarde voor de behandeling is dat de tumor gevoelig is voor hormonen. Soms kunnen we dit onder de microscoop zien aan het tumorweefsel. De volgende kankersoorten kunnen gevoelig zijn voor hormoontherapie:

Kankercellen en hormonen

Hormonen zijn stoffen die ons lichaam aanmaakt, bijvoorbeeld in de eierstokken en zaadballen, en die veel verschillende lichaamsfuncties regelen. De prostaat, borsten en baarmoeder, bijvoorbeeld, hebben hormonen nodig voor hun groei, ontwikkeling en werking. Bij kanker in organen die hormonen gebruiken, kunnen hormonen de groei van kankercellen stimuleren. Het doel van hormoontherapie is deze stimulerende werking te stoppen of beperken.

De behandeling stap voor stap

 1. We bespreken met u welke medicijnen u krijgt, hoe u deze krijgt en welk resultaat we daarmee willen bereiken. Ook krijgt u informatie mee naar huis.

 2. U krijgt of neemt de medicijnen volgens een vast schema en in een bepaalde periode, vaak meerdere jaren. Dit kan thuis, met tabletten of injecties. Soms geeft uw huisarts de injecties. Soms krijgen patiënten een operatie in plaats van medicijnen. Als dit voor u de beste optie is, bespreekt uw arts dit met u.

 3. Zolang u hormoontherapie krijgt, blijft u onder controle. Dit om het effect van de hormoontherapie op de kanker te beoordelen en eventuele bijwerkingen te behandelen. Als de behandeling geen effect meer heeft, hoort u van ons wat dit voor u betekent.

 4. Soms krijgt u na hormoontherapie een andere vervolgbehandeling. Het kan ook zijn dat uw behandeling klaar is. Dit hangt af van uw situatie. U bespreekt dit met uw arts.

Bijwerkingen en risico's

Het is niet te voorspellen hoe u op hormoontherapie reageert. De bijwerkingen verschillen per persoon en per medicijn. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • overgangsverschijnselen
 • bot- en gewrichtsklachten, en botontkalking
 • gewichtsverlies of -toename
 • seksuele klachten
 • verminderde vruchtbaarheid

We bespreken met u welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met ondersteunende medicijnen.

Leefstijladvies

Hoe uw lichaam reageert op een behandeling, is niet te voorspellen. U kunt wel dingen doen om de kans dat u de behandeling goed doorstaat en ervan herstelt te vergroten.

Goede voeding

Goede voeding en een stabiel lichaamsgewicht zijn belangrijk. Goede voeding:

 • is gevarieerd
 • bevat voldoende energie
 • bevat voldoende eiwitten
 • bevat voldoende vocht
 • bevat vitamines en mineralen

U kunt al uw voedingsvragen stellen aan uw behandelaar. Gebruikt u supplementen? Die beïnvloeden de behandeling soms. Bespreek dit daarom met uw behandelaar. Heeft u problemen met voeding of gewicht, of een grote kans daarop? Uw behandelaar kan u naar een diëtist verwijzen.

Bewegen

Regelmatig bewegen tijdens en na uw behandeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw conditie en uw herstel. Vraag uw behandelaar welke activiteiten voor u geschikt zijn.

Werken

Werken tijdens en na de behandeling kan goed zijn voor uw welzijn en herstel. Het kan afleiding en houvast bieden. Ook kan het contact met collega’s fijn zijn. Of u kunt werken en hoeveel hangt onder meer af van bijwerkingen en uw soort werk. Bespreek uw situatie met uw behandelaar.

Heeft u nog vragen?

U kunt Medische Oncologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.