Merkelcelcarcinoom: behandeling

Als blijkt dat u een merkelcelcarcinoom heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, ​om uw leven te verlengen.​

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor merkelcelcarcinoom. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen.

 • Een operatie is vaak de 1e stap bij de behandeling van merkelcelcarcinoom. Tijdens een operatie halen we de bobbel op uw huid weg. Dit heet een excisie. Als blijkt dat er kankercellen of uitzaaiingen in de huid vlakbij het merkelcelcarcinoom zijn achtergebleven, dan kunt een 2e operatie krijgen. Dit heet een re-excisie.

  Vaak ​halen we tijdens de re-excisie 1 of meerdere schildwachtklieren weg. Dit om te onderzoeken of hier uitzaaiingen in zitten. Dit is de schildwachtklierprocedure. Soms halen we alle lymfeklieren in de hals, in de oksel of in de lies weg. Welke lymfeklieren dit zijn hangt af van de plek van het merkelcelcarcinoom. Dit is een halsklierdissectie, een okselklierdissectie of een liesklierdissectie.


 • Na een operatie wordt u meestal bestraald​. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Soms adviseert uw behandelteam direct bestraling in plaats van een operatie. Bijvoorbeeld bij een carcinoom op een plek die moeilijk te opereren is. Als u niet meer beter wordt omdat er uitzaaiingen zijn in andere organen, kan bestraling soms zorgen voor minder klachten en de kanker remmen.


 • Uitzaaiingen van merkelcelcarcinoom kunnen we behandelen met chemotherapie. Dit kan zorgen voor minder klachten en de ziekte remmen.


Behandelteam

Alle in merkelcelcarcinoom gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint krijgt u in een gesprek uitgebreid uitleg en informatie. Over de verschillende mogelijkheden en over de voor- en nadelen van een behandeling. Het gesprek gaat ook over wat een behandeling voor u betekent en wat u zelf wilt. Dit noemen we 'samen beslissen.

‘We zien dat er niet alleen voor levensverlenging wordt gekozen, maar net zo vaak voor onafhankelijkheid‘
Prof. dr. Barbara van Leeuwen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


 • Patiënten die zorg nodig hebben, moeten op het juiste moment voor de juiste zorg naar het juiste ziekenhuis. Binnen en buiten de noordelijke regio. Daarom werkt het UMCG nauw samen met andere ziekenhuizen. Binnen deze zorgnetwerken bieden wij als universitair medisch centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke kennis, kunde en ervaring, zodat patiënten in het hele land beter geholpen worden.

  Daarnaast is het UMCG een expertisecentrum voor merkelcelcarcinoom. Dat betekent dat het behandelteam veel kennis en ervaring heeft op het gebied van deze zeldzame ziekte.


  • Netwerk zorg

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt onze verpleegkundigen bellen op maandag, dinsdag en vrijdag. U kunt ook een e-mail sturen.