IVF en ICSI

Bij IVF (in-vitrofertilisatie) en ICSI (intracytoplasmatische spermainjectie) worden zaadcellen dichtbij de eicellen gebracht om de kans op bevruchting te verhogen.

Bij IVF worden de zaadcellen in het laboratorium bij de eicellen in een kweekschaaltje gelegd. Bij ICSI wordt in elke eicel één zaadcel naar binnen gebracht. IVF en ICSI noemen we wel geassisteerde voortplantingstechnieken.

Wanneer IVF

De arts kan IVF voorstellen als uit oriënterend fertiliteitonderzoek (OFO) blijkt dat:

  • de eileiders zijn afgesloten
  • er ernstige endometriose bestaat
  • er na 6 IUI-behandelingen geen zwangerschap is

Wanneer ICSI

De arts kan ICSI voorstellen als:

  • de zaadkwaliteit sterk verminderd is
  • er na een eerdere IVF-behandeling geen bevruchting heeft plaatsgevonden.

Kansen

  • De kans op een kind is na één IVF- of ICSI-poging ongeveer 20-25%.
  • Na 3 pogingen is ongeveer de helft van de paren zwanger geworden.

Resultaten

Bekijk de resultaten van onze behandelingen van

Vergoeding

IVF/ICSI-behandelingen waarbij de eierstokken ongeveer 2 weken worden gestimuleerd met hormonen, de zogenaamde hyperstimulatie IVF/ICSI-behandelingen, worden maximaal drie keer vergoed door de verzekering. Als er dan geen zwangerschap is ontstaan, kan op basis van de verzamelde gegevens worden besproken of een volgende behandeling zinvol is. Als er wel een zwangerschap is ontstaan, kunnen voor een volgend kind weer drie IVF/ICSI-pogingen worden ondernomen, die opnieuw door een verzekeraar vergoed worden.

Wachttijd

Het lukt meestal om binnen 2 tot 6 maanden na aanmelding met de behandeling te beginnen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Soms vragen we patiënten om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we nieuwe en betere behandelmethodes ontwikkelen en bestaande verbeteren. U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. Als u mee wilt doen, krijgt u uitgebreide informatie van ons over het onderzoek.

Gezond zwanger worden

Een gezonde leefstijl is belangrijk als je zwanger wilt worden, op welke manier dan ook. Dit geldt voor vrouwen én mannen. Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de vruchtbaarheid en vergroot de kans op een gezonde zwangerschap.

Lees er meer over