Invriezen en bewaren van embryo's

Bij een IVF-behandeling wordt het beste embryo gekozen en in de baarmoeder geplaatst. Als er meer goede embryo's overblijven, kunnen we die invriezen om op een later moment te gebruiken.

Voordat je begint met een IVF-behandeling, overleggen we samen met jou en je partner of jullie de overgebleven embryo's willen laten invriezen. Ingevroren embryo's (cryo-embryo's) kunnen we later gebruiken. Bijvoorbeeld omdat uit een eerdere IVF-behandeling geen zwangerschap is gekomen, of omdat je graag nog een kind wilt. Het invriezen van goede embryo's geeft 2 of meer kansen om zwanger te raken uit 1 IVF-behandeling. Cryo-embryo's plaatsen gaat via een nieuwe IVF- of ICSI-behandeling.

Het invriezen en bewaren van embryo's

In het laboratorium plaatsen we de embryo's in een vloeistof met een cryoprotectant. Dit is een vloeistof die er voor zorgt dat de embryo's niet beschadigen door het invriezen en ontdooien. Daarna stopt een specialist het embryo met de cryoprotectant in een rietje en vriest het in in een vat met vloeibare stikstof. De embryo's kunnen zo een lange tijd bewaard worden.

Zeggenschap over de embryo's

Je beslist samen met je partner wat er met de embryo's gebeurt. Dit leg je vast in een bewaarovereenkomst. Hierin staat ook dat we elk jaar opnieuw vragen wat je met de embryo's wilt doen.

Je kunt ons altijd vragen de embryo's te laten vernietigen. Je kunt er ook voor kiezen om ze aan de afdeling Voortplantingsgeneeskunde geven voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitscontrole van de IVF-procedure en scholing van het laboratoriumpersoneel. In dit geval moeten jullie allebei toestemming geven. Als jullie het daar niet over eens zijn, vernietigen we de embryo's.

We vernietigen de embryo's ook als 1 van de partners of de donor overlijdt. Behalve als jullie schriftelijk toestemming hebben gegeven voor gebruik na overlijden. Dit moet dan in een aparte wilsverklaring staan, de 'Wilsverklaring postuum gebruik van embryo's'. Deze kun je vragen bij het secretariaat van het Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde.

We vernietigen de embryo's ook als je na een paar herinneringen de rekening voor de opslag niet betaalt.

Bewaartermijn en kosten

De maximale bewaartermijn van embryo's is 5 jaar. Als er een goed reden is worden embryo's soms langer bewaard. Elk jaar sturen we je de bewaarovereenkomst en een brief waarin we vragen wat je met de cryo-embryo's wilt doen. Vergeet daarom niet je adreswijziging door te geven aan het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde als je verhuist. Geef het ook aan ons door als jullie relatie over is tijdens de bewaartermijn.

Na het invriezen krijg je een rekening voor het invriezen en de jaarlijkse opslagkosten. Meestal gaat die rekening meteen naar je zorgverzekeraar. Voor deze behandeling betaal je het verplicht eigen risico.

Als de embryo's ontstaan zijn uit de eerste 3 IVF-behandelingen, vergoedt je zorgverzekeraar de kosten voor de opslag. Betaal je zelf voor je IVF-behandeling, dan betaal je de kosten voor opslag ook zelf.

Bijwerkingen en risico's

  • Tijdens het invriezen en ontdooien kunnen cellen van een embryo stuk gaan. Wanneer te veel cellen stuk zijn, kunnen wij het embryo niet meer in de baarmoeder plaatsen. Het embryo is dan niet meer vitaal en wordt vernietigd in het laboratorium.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen uit ingevroren embryo's hogere risico's op aangeboren afwijkingen lopen.

Aansprakelijkheid

Het UMCG is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van embryo's op welke wijze ook veroorzaakt, tenzij het UMCG grove schuld heeft. Het UMCG is ook niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van embryo's door overmacht, zoals technische tekortkomingen van apparatuur, brand, inbraak of diefstal.

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.