Alvleesklierkanker: onderzoek en diagnose

Als uw arts u heeft doorverwezen naar het UMCG voor een verdenking van alvleesklierkanker, beoordelen we uw situatie. Dit doen we op basis van de gegevens en onderzoeken die we krijgen van uw verwijzende ziekenhuis.

Afhankelijk van uw situatie heeft u in het verwijzende ziekenhuis één of meer van de volgende onderzoeken gehad:

Een MRI-scan waarmee we de alvleesklier, de galwegen en het begin van de dunne darm kunnen bekijken heet een Magnetische Resonantie Cholangio Pancreaticografie (MRCP).

Beoordeling van uw verwijzing

Als de verwijzing compleet is, bespreken we alle onderzoeksresultaten in het multidisciplinair overleg (MDO). Hier kijken verschillende specialisten samen naar uw situatie.

Soms is er toch nog aanvullend onderzoek nodig, in het verwijzende ziekenhuis of in het UMCG om tot een conclusie te komen. Als dit voor u geldt, hoort u dit van uw verwijzend arts of van ons. We bespreken uw situatie dan in het MDO zodra alle onderzoeksresultaten bij ons binnen zijn.

Mogelijke uitkomsten MDO

Uit het multidisciplinaire overleg (MDO) komt 1 van de volgende conclusies:

 • Een operatie is de beste behandeling voor u. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de chirurg op onze polikliniek.
 • Het is nog onduidelijk of een operatie mogelijk is. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de chirurg of MDL-arts op onze polikliniek. Samen bespreken we mogelijke aanvullende onderzoeken en/of voorbehandelingen.
 • U kunt een behandeling krijgen in het ziekenhuis dat u naar ons heeft verwezen. We informeren uw verwijzend arts hierover en u krijgt een oproep van het verwijzende ziekenhuis.
 • Er zijn geen behandelmogelijkheden voor u in het UMCG. Uw verwijzend arts hoort dit van ons en bespreekt de verdere mogelijkheden met u.

Eerste afspraak

Als uit het MDO blijkt dat we u kunnen behandelen in het UMCG, krijgt u een brief en informatie voor een afspraak met de chirurg op de polikliniek. Vóór deze afspraak bespreekt u met één van onze verpleegkundigen verschillende zaken die uw gezondheid beinvloeden. Dit noemen we het prehabilitatiegesprek.

Video bekijken Scannen

Tijdens dit gesprek hoort u van de verpleegkundige wat u kunt doen om zo fit mogelijk aan de behandeling te beginnen. Zo heeft u minder kans op mogelijke risico's. Ook bespreken we een vragenlijst die u van tevoren heeft ingevuld. Dit gaat over de volgende onderwerpen:

 • voedingstoestand
 • roken en alcohol, dit noemen we intoxicaties
 • geestelijke weerbaarheid
 • lichamelijke fitheid
 • bloedarmoede en bloedglucosewaarden
 • kwetsbaarheid

De chirurg bespreekt uw klachten, de uitslagen van eerdere onderzoeken en de (voorlopige) diagnose met u. Ook bespreekt u de mogelijke behandelingen en uw wensen met de chirurg.

Ongeveer een week na de afspraak met de chirurg heeft u een kennismakingsgesprek met de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist bespreekt alle zaken met u die belangrijk zijn voor, tijdens en na de behandeling. Ook regelt de verpleegkundig specialist onderzoeken en behandelingen voor u en bewaakt de voortgang.

 • Het is goed om thuis al de klachten op te schrijven. En welke vragen u heeft. Dan vergeet u niets tijdens de afspraak. Het kan helpen iemand mee te nemen naar de afspraak: 2 horen meer dan 1.

  Er zijn bij een onderzoek of behandeling soms meer mogelijkheden. Bespreek die goed met de arts. De 3 goede vragen helpen hierbij.

  Soms moet u bepaalde dingen doen of laten voor een onderzoek. Dit staat dan in de brief die u krijgt voor dit onderzoek. In de brief staat ook wat u mee moet nemen als u voor het eerst een afspraak heeft.

Voorbereiding

Het is goed om thuis al de klachten op te schrijven. En welke vragen u heeft. Dan vergeet u niets tijdens de afspraak. Het kan helpen iemand mee te nemen naar de afspraak: 2 horen meer dan 1.

Er zijn bij een onderzoek of behandeling soms meer mogelijkheden. Bespreek die goed met de arts. De 3 goede vragen helpen hierbij.

Soms moet u bepaalde dingen doen of laten voor een onderzoek. Dit staat dan in de brief die u krijgt voor dit onderzoek. In de brief staat ook wat u mee moet nemen als u voor het eerst een afspraak heeft.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat uw arts vraagt of u wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

OncoLifeS

Als u patiënt bij ons bent, vragen we of u mee wilt doen aan bijvoorbeeld OncoLifeS. Met uw lichaamsmateriaal zoals bloed, urine en speeksel helpt u ons bij het doen van onderzoek. Het UMCG doet veel onderzoek naar het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten.

Nederlandse kankerregistratie

Wij delen patiëntgegevens met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ze gebruiken die gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Zij kunnen niet zien van wie die gegevens zijn. Meer informatie over het gebruik van die gegevens staat op de website van het Integraal Kankerinstituut Nederland. Lees ook hoe wij omgaan met uw gegevens.

Uw dossier in mijnUMCG

U kunt de uitslagen ook zien in mijnUMCG. Dit is uw persoonlijke online patiëntendossier. U kunt hierin uw medische gegevens bekijken. En ook uitslagen van onderzoeken, informatie over uw medicijnen, een overzicht van uw afspraken en de brieven die u van ons gekregen heeft.

Heeft u nog geen mijnUMCG? Maak snel een account aan.

Second opinion

Wilt u weten wat een arts in een ander ziekenhuis denkt over uw situatie? Of heeft u een diagnose in een ander ziekenhuis gehad, en wilt u dat het UMCG u hier iets over zegt? Vraag dan een second opinion.

Heeft u nog vragen?

U kunt bellen met onze verpleegkundige van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.