PET-CT-scan

Een PET-CT-scan, is een onderzoek waarmee we met een radioactieve stof kunnen kijken hoe weefsels of organen werken. De afkorting ‘PET’ staat voor ‘positron emissie tomografie'. De afkorting ‘CT’ staat voor ‘computer tomografie’.

Een PET-CT-scan doen we om te zien of iemand een bepaalde aandoening heeft. Zoals kanker of een ontsteking. We gebruiken daarbij een radioactieve stof die wordt opgenomen door het lichaam. De manier waarop de weefsels en organen de stof opnemen kan ons iets vertellen over wat er aan de hand is.

De CT-scan maakt de beelden van de PET-scan duidelijker. De computer projecteert de resultaten van de CT-scan over de resultaten van de PET-scan. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen is opgenomen.

Kanker- en ontstekingscellen hebben vaak een hoge stofwisseling. Hierdoor gebruiken ze meer suiker. FDG is een radioactieve glucose die op dezelfde manier wordt opgenomen door weefsels en organen als suiker. De radioactieve stof FDG is de meest gebruikte stof voor een PET-CT- scan om een hoge stofwisseling in beeld te brengen.

Er zijn nog veel meer radioactieve stoffen met ieder hun eigenschappen om een aandoening in beeld te brengen. bijvoorbeeld F-18-NAF, PSMA, C-11PIB, methionine en zirkonium. We maken de radioactieve stoffen zelf met een eigen cyclotron. Zo kunnen we ook gebruik maken van radioactieve stoffen die maar héél kort bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld 2 tot 20 minuten. Ook onderzoeken in research verband zijn hierdoor mogelijk.

Het onderzoek stap voor stap

 1. U krijgt een afspraakbrief en informatie van ons. Hierin staat hoe u zich voorbereidt. Vaak mag u voor het onderzoek niet eten en drinken.

 2. U gaat voor dit onderzoek naar de polikliniek Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming.

  Laat ons vóór het onderzoek weten of u:

  • suikerziekte heeft en insuline spuit. U krijgt dan een aangepaste voorbereiding om te voorkomen dat uw glucosespiegel ontregeld wordt.
  • (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft.

  Bel naar (050) 361 35 41.

 3. Op de dag zelf krijgt u eerst uitleg over het onderzoek. Daarna krijgt u de radioactieve stof via een infuus in een ader.

  Uw lichaam heeft even tijd nodig om de radioactieve stof op te nemen. Deze ‘inwerktijd’ is ongeveer 20 tot 90 minuten, afhankelijk van de stof die u krijgt. U brengt deze tijd door in een rustruimte op de afdeling. Het is belangrijk dat u in deze tijd niet eet, niet praat en zich niet inspant. Wel moet u in de rustruimte een halve liter water drinken. Dit zorgt ervoor dat u vóór het onderzoek het teveel aan de vloeistof uitplast.

  Na de inwerktijd kleedt zich voor een deel uit en gaat u op de onderzoekstafel liggen. U schuift daarna met de onderzoekstafel langzaam door de PET-CT scanner, die dan opnames van uw lichaam maakt. Door zo stil mogelijk te liggen, krijgen we goede beelden.

  De meeste onderzoeken duren ongeveer 30 minuten. Soms maken we behalve een PET-CT-scan ook een diagnostische CT-scan. Hierbij krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel.

 4. U kunt na een PET-CT-scan gewoon naar huis. U hoeft niets te doen of te laten. De stof die u nog niet heeft uitgeplast, plast u binnen een paar uur na het onderzoek weer uit. Als u borstvoeding geeft, krijgt u advies over wat u het beste kunt doen.

 5. Uw arts belt u voor de uitslag of vertelt u die tijdens een afspraak. U kunt de uitslag ook in mijnUMCG bekijken.

Veiligheid van het onderzoek

Bij een PET-CT-scan krijgt u radioactieve stof in uw lichaam. U plast de radioactieve stof gewoon weer uit.

Straling kan slecht voor de gezondheid zijn, maar alleen bij heel veel straling. Tijdens dit onderzoek gebruiken we heel weinig straling. Dit is verder niet schadelijk.

Heeft u nog vragen?

U kunt polikliniek Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming bellen van maandag tot en met vrijdag, van 8.30-12.00 en van 14.00-16.30 uur.