Bipolaire stoornis: behandeling

De behandeling van een bipolaire stoornis begint met een behandelplan. In het behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en hoe we daar samen met u naartoe werken.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie. We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past.

Het is goed om 1 of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

De behandeling leert u hoe u op een voor u op een voor u prettigere manier met uw bipolaire stoornis om kunt gaan. Dit helpt u om er minder last van hebben in uw dagelijks leven waardoor uw klachten minder worden. We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past. De behandeling duurt zo lang als voor u nodig is.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor een bipolaire stoornis. Uw behandelplan bestaat uit één of meer van deze behandelingen:

 • U krijgt informatie over het ontstaan, behandelen en voorkomen van een bipolaire stoornis. Dit helpt u om uw zelfmanagement te verbeteren. Deze informatiebijeenkomsten volgt u samen met lotgenoten en uw naasten.

 • U heeft regelmatig gesprekken met uw behandelaren. Deze gesprekken helpen u om in het dagelijks leven om te gaan met uw bipolaire stoornis. We noemen dit zelfmanagement.

 • Medicijnen kunnen helpen uw stemming te stabiliseren. Uw arts informeert u over uw mogelijkheden.

 • Door chronotherapie leert u een ander slaap-waakritme aan.

 • Bij interpersoonlijke psycho en sociaal ritme therapie (IP/SRT) leert u hoe uw contact met anderen verloopt en hoe u dit kunt verbeteren. U werkt aan het vinden van een goede balans en een voor u passend ritme.

 • Bij cognitieve gedragstherapie leert u hoe u negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten waardoor u zich beter gaat voelen en uw gedrag verandert.

 • Psychische klachten hebben niet alleen invloed op iemands eigen leven, maar ook op het leven van bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Onderlinge relaties kunnen hierdoor uit balans raken. Het doel van systeemtherapie is om deze onderlinge relaties samen te herstellen.

 • Elektroconvusietherapie (ECT) is een behandeling die kan worden gegeven bij psychiatrische stemmingsstoornissen zoals een depressie of een bipolaire stoornis. We wekken een epileptische aanval bij u op waardoor de klachten minder worden.

 • Bij psychomotorische therapie wordt gebruikt gemaakt van bewegingsvormen, zoals sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door lichamelijk oefeningen te doen leert u anders om te gaan met uw klachten, waardoor u er minder last van heeft.

 • Bij beeldende therapie gaat u aan de slag met creatieve materialen zoals papier, hout en verf. U kunt deze behandeling krijgen wanneer u het moeilijk vindt om over uw problemen te praten.

 • Mensen met psychiatrische klachten hebben vaak wat meer moeite bij het kiezen, krijgen of behouden van werk, studie of ander dagbesteding. Arbeidstherapie/trajectbegeleiding (ATB) helpt daarbij.

 • Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ondersteunt mensen bij het vinden en houden van een betaalde baan of het weer oppakken van een studie.

Stemmingsgrafiek

Tijdens uw behandeling houdt u een stemmingsgrafiek (life-chart) bij. U geeft hierin aan hoe uw stemming is, hoe het met uw gezondheid gaat en hoe uw leefsituatie is. Het invullen van deze stemmingsgrafiek helpt u om in het dagelijks leven beter om te gaan met uw bipolaire stoornis. Dit noemen we zelfmanagement.

Behandelprogramma jongvolwassenen

Wij hebben een speciaal behandelprogramma voor jongvolwassenen (18 - 28 jaar) met een bipolaire stoornis. Voor deze groep organiseren we elke maand een groepsbijeenkomst. Hier bespreken we thema's zoals toekomstperspectief, acceptatie van de bipolaire stoornis, relaties, seksualiteit, middelengebruik, reizen.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn alle behandelaars die gespecialiseerd zijn in bipolaire stoornis, betrokken bij uw behandeling. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan. Altijd in overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Lees meer over regionale samenwerking in de psychiatrie.

 • De polikliniek Bipolaire Stoornissen van het Universitair Centrum Psychiatrie is lid van het landelijk Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Behandelaren en onderzoekers van verschillende psychiatrische instellingen zijn aangesloten bij dit kenniscentrum. Net als de landelijke patiëntenvereniging van mensen met een bipolaire stoornis (Plusminus). Zo werken we samen aan het verbeteren van de behandeling voor patiënten met een bipolaire stoornis.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Bipolaire Stoornissen van het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.