Systeemtherapie

Psychische klachten hebben niet alleen invloed op uw eigen leven, maar ook op het leven van anderen, zoals familieleden of vrienden. Onderlinge relaties kunnen hierdoor uit balans raken. Systeemtherapie is bedoeld om deze onderlinge relaties te herstellen. Dit heet ook wel relatietherapie of gezinstherapie.

Mensen zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Doordat ze familie van elkaar zijn, vrienden, collega's of klasgenoten. We noemen dit een systeem. Problemen tussen mensen in een groep kunnen zorgen voor een verstoring in dat systeem. Onderlinge relaties raken uit balans, waardoor er weer meer problemen ontstaan.

Systeemtherapie werkt aan het herstellen van de relaties binnen een groep mensen. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar positief te leren beïnvloeden en te ondersteunen waardoor de balans hersteld wordt. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan.

Uw behandelaar bij het Universitair Centrum Psychiatrie bespreekt samen met u en uw naasten of systeemtherapie een zinvolle behandeling kan zijn en kan u doorverwijzen naar de systeemtherapeut.

De behandeling stap voor stap

  1. U kunt systeemtherapie krijgen wanneer u in behandeling bent bij het Universitair Centrum Psychiatrie. Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen.

  2. U heeft samen met uw naasten gesprekken onder begeleiding van een systeemtherapeut. De gesprekken gaan over wat iedereen in het systeem nodig heeft om de balans weer te herstellen. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen, elkaar positief te leren beïnvloeden en te ondersteunen waardoor de balans in het systeem weer hersteld wordt.

    Soms zijn er 2 gesprekken nodig, soms 10. De systeemtherapeut bespreekt samen met u en uw naasten hoe lang behandeling gewenst is.

  3. Systeemtherapie is één van de behandelingen bij psychische klachten. U bespreekt samen met uw behandelaar welke behandelingen u verder nodig heeft. Dit staat ook in uw behandelplan.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.