• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Behandeling borstkanker

Print 
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​Borstkanker​​  |  Onderzoek en diagnose  |  Behandeling  |  Behande​lteam​​​
  ​

​​Als er bij u borstkanker is vastgesteld, maken ​we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.​

Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij borstkanker. Uw behandelplan bestaat uit één of meer van deze behandelingen:

 • borstsparende operatie of borstverwijdering
 • ​verwijderen schildwachtklier​
 • verwijderen okselklieren
 • borstreconstructie
 • bestraling
 • chemotherapie
 • hormoontherapie
 • doelgerichte therapie

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Soms wordt een patiënt in het Ommelander Ziekenhuis Groningen geopereerd in plaats van in het UMCG. Dit omdat iemand daar dan sneller geholpen kan worden. Als dat voor u geldt, laat uw behandelaar dat weten en overlegt dit met u.​

​Operatie

Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van borstkanker. Dit kan een borstsparende operatie of een borstverwijdering zijn.

Bij een borstspare​​nde operatie haalt de chirurg de tumor in uw borst en het weefsel daaromheen weg. Deze operatie wordt bijna altijd gecombineerd met bestraling. Dit om de kans dat de tumor terugkomt te verkleinen.

Bij een borstverwijdering haalt de chirurg al het klierweefsel van uw borst weg, inclusief de tumor, huid en tepel. Soms is een huid- en tepelsparende operatie mogelijk​

Verwijderen schildwachtklier

Bij een borstkankeroperatie verwijdert de chirurg vaak tegelijkertijd de schildwachtklier(en). Dit is de eerste plaats waar een tumor kan uitzaaien. Deze ingreep heet schildwachtklierprocedure.

Verwijderen okselklieren

Als hierin uitzaaiingen zitten, verwijdert de chirurg de lymfeklieren van de oksel tijdens een okselk​lierdissectie. Soms gebeurt dit tijdens een borstsparende operatie of borstverwijdering. Soms is een tweede operatie nodig, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn gevonden bij een schildwachtklierprocedure.

Borstreconstructie

Soms kunt u na een borstsparende operatie of borstverwijdering een borstreco​nstruc​tie ​​krijgen. Tijdens deze operatie maken we (een deel van) uw borst opnieuw.

Bestraling

Na een borstsparende operatie wordt u meestal bestraald. Met bes​traling proberen we de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Ook na een borstverwijdering kunnen er redenen zijn om u te bestralen. Soms gebruiken we de behandeling om klachten te verlichten als u niet meer beter wordt.

De borsten liggen in de buurt van het hart. Bestraling bij borstkanker kan ervoor zorgen dat iemand later een hoger risico heeft op een hartinfarct, dus een hartaanval. Dit is vooral zo als de stralingsdosis op het hart met ‘gewone’ bestraling, dus fotonen, hoog is. Dan kunnen we er met protonentherapie meestal voor zorgen dat er minder straling op komt. En het risico op een hartinfarct dus kleiner wordt.​​

Chemotherapie

Chemotherapie kan een aanvullende behandeling zijn na een borstoperatie. Dit om de kans dat de kanker terug​komt te verkleinen. We kunnen het ook gebruiken om de tumor te verkleinen vóór een operatie. Ook kunnen we chemotherapie adviseren bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verlichten of voorkomen. Chemotherapie geven we soms in combinatie met doelgerichte therapie of hormoontherapie.​​

Hormoontherapie

Borstkanker is in zo’n 80% van de gevallen gevoelig voor oestrogeen en progesteron. Dat betekent dat de kanker groeit onder invloed van hormonen en daarom soms behandeld kan worden met horm​oontherapie. Dat doen we na een operatie. ​Meestal is dit een aanvullende behandeling gericht op genezing.

Hormoontherapie krijgt u soms in combinatie met chemotherapie, bestraling of doelgerichte therapie. We gebruiken horm​oontherapie soms vóór een operatie, om een tumor kleiner te maken. Ook kunnen we de behandeling adviseren bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verlichten of te voorkomen.

Doelgerichte therapie

Borstkankercellen kunnen gevoelig zijn voor doe​lgerichte​ therapie. Doelgerichte therapie bij borstkanker blokkeert vaak het eiwit HER2. HER2 zorgt ervoor dat de kankercel blijft delen. Er bestaat HER2-positieve en HER2-negatieve borstkanker.

Bij te veel van dit eiwit op een tumor is de borstkanker HER2-positief en kan uw behandelteam doelgerichte therapie adviseren. We geven deze behandeling voor de operatie, aanvullend na de operatie en bij uitgezaaide borstkanker. Meestal gecombineerd met chemotherapie en/of hormoontherapie.

Er is ook doelgerichte therapie voor hormoonpositieve/HER2-negatieve borstkanker. Hormoongevoelige tumoren worden soms ongevoelig voor hormoontherapie. Door de hormoontherapie te combineren met doelgerichte therapie, wordt deze resistentie voorkomen. 

Controle en nazorg

Ongeveer 2 weken na een operatie heeft u een controleafspraak. U bespreekt dan het resultaat van de operatie. Ook bespreken we met u of u nog verdere behandelingen nodig heeft. Verder maken we afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.​

​​
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram