Borstkanker: behandeling

Als blijkt dat u borstkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, ​om uw leven te verlengen.​

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor borstkanker. Uw behandelplan bestaat uit één of meer van deze behandelingen:

 • Een operatie om de tumor in uw borst weg te halen is vaak de eerste stap bij de behandeling van borstkanker. Dit kan een borstsparende operatie of een borstverwijdering zijn. Meestal haalt de chirurg ook direct de schildwachtklier(en) weg om ze te onderzoeken op uitzaaiingen.

  Als de borstkanker is uitgezaaid naar de oksel, halen we de oksellymfeklieren weg. Soms gebeurt dit tijdens een borstsparende operatie of borstverwijdering. Soms is een tweede operatie nodig, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn gevonden in de schildwachtklier(en).

  Na een borstsparende operatie of borstverwijdering kunnen we een borstreconstructie doen. Dit is een operatie waarbij we uw borst voor een deel of helemaal opnieuw maken.


 • Na een borstsparende operatie bestralen we meestal om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Ook na een borstverwijdering geven we soms bestraling. We bestralen soms ook om klachten te verminderen als iemand niet meer beter wordt.

  Bestraling op de borst kan ervoor zorgen dat iemand later meer kans heeft op een hartinfarct, dus een hartaanval. Dit is vooral zo als de stralingsdosis op het hart met ‘gewone’ bestraling, dus fotonen, hoog is. Soms geeft protonentherapie hierbij minder schade.


 • Chemotherapie kan een aanvullende behandeling zijn na een borstoperatie. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. We kunnen het ook gebruiken om de tumor te verkleinen vóór een operatie. Ook is chemotherapie een mogelijke behandeling bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verminderen of voorkomen. Chemotherapie geven we soms samen met doelgerichte therapie of hormoontherapie.


 • Borstkanker is in zo’n 80% van de gevallen gevoelig voor oestrogeen en progesteron. Dat betekent dat de kanker groeit onder invloed van hormonen en daarom soms behandeld kan worden met hormoontherapie. Dat doen we na een operatie. Meestal is dit een aanvullende behandeling om te genezen.

  Hormoontherapie krijgt u soms samen met chemotherapie, bestraling of doelgerichte therapie. We gebruiken hormoontherapie soms vóór een operatie, om een tumor kleiner te maken. Ook kunnen we de behandeling adviseren bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verlichten of te voorkomen.


 • Borstkankercellen kunnen gevoelig zijn voor doelgerichte therapie. Het is een mogelijke behandeling voor de operatie, aanvullend na de operatie en bij uitgezaaide borstkanker. Meestal samen met chemotherapie en/of hormoontherapie.


Behandelteam

Alle in borstkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint krijgt u in een gesprek uitgebreid uitleg en informatie. Over de verschillende mogelijkheden en over de voor- en nadelen van een behandeling. Het gesprek gaat ook over wat een behandeling voor u betekent en wat u zelf wilt. Dit noemen we 'samen beslissen’.

‘We zien dat er niet alleen voor levensverlenging wordt gekozen, maar net zo vaak voor onafhankelijkheid‘
Prof. dr. Barbara van Leeuwen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is HartNet, waarin we samenwerken voor de hartzorg in Noord-Nederland.


Expertisecentrum

Specialisten uit het Ommelander Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis en het UMCG bespreken samen alle borstkankerpatiënten. Het UMCG houdt zich vooral bezig met wetenschappelijk onderzoek en complexe borstkankerzorg:

 • Jonge vrouwen met borstkanker die vruchtbaar willen blijven omdat ze nog kinderen willen.
 • Zwangere vrouwen met borstkanker.
 • Mannen met borstkanker.
 • Borstkankerpatiënten met andere ziektes of behandelingen. Bijvoorbeeld patiënten die ook een stollingsstoornis of een zeldzame hartziekte hebben. Dit heet ook wel ‘comorbiditeit’.
 • Zeldzame vormen van borstkanker, zoals de phyllodestumor of ontstekingsborstkanker. Dit laatste heet ook wel inflammatoire borstkanker.
 • Vergevorderde borstkanker en uitgezaaide borstkanker, stadium III en IV.
 • Specifieke behandelingen, zoals borstreconstructies en MRI-geleide biopsies en vruchtbaarheidsbehandelingen.
 • Protonentherapie bij borstkanker.

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van erfelijke borst- en eierstokkanker. Dit betekent dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ​het UMCG heeft aangewezen als expert in deze zorg.

Daarnaast heeft het UMCG de meest innovatieve kennis en expertise over:

 • Scans om borstkanker heel precies in beeld te brengen. Dit heet moleculaire beeldvorming. De UMCG-expertise op dit gebied is wereldwijd bekend.
 • Mogelijke latere gevolgen van kankerbehandelingen, bijvoorbeeld eventuele schade aan het hart door chemokuren of bestraling. Zowel over het voorkomen, het stellen van de diagnose als het behandelen hiervan.
 • Borstkanker bij jongeren en jongvolwassenen.

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Oncologie 2 bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een bericht sturen.