Borstkanker: behandeling

Als blijkt dat u borstkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam van het Academisch Borstcentrum Groningen kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, ​om uw leven te verlengen.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor borstkanker. Uw behandelplan bestaat uit één of meer van deze behandelingen:

 • Een operatie om de tumor in uw borst weg te halen is vaak de eerste stap bij de behandeling van borstkanker. Dit kan een borstsparende operatie of een borstverwijdering zijn. Meestal haalt de chirurg ook direct de schildwachtklier(en) weg om ze te onderzoeken op uitzaaiingen.

  Als de borstkanker is uitgezaaid naar de oksel, halen we de oksellymfeklieren weg. Soms gebeurt dit tijdens een borstsparende operatie of borstverwijdering. Soms is een tweede operatie nodig, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn gevonden in de schildwachtklier(en).

  Na een borstsparende operatie of borstverwijdering kunnen we een borstreconstructie doen. Dit is een operatie waarbij we uw borst voor een deel of helemaal opnieuw maken.

 • Na een borstsparende operatie bestralen we meestal om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Ook na een borstverwijdering geven we soms bestraling. We bestralen soms ook om klachten te verminderen als iemand niet meer beter wordt.

  Bestraling op de borst kan ervoor zorgen dat iemand later meer kans heeft op een hartinfarct, dus een hartaanval. Dit is vooral zo als de stralingsdosis op het hart met ‘gewone’ bestraling, dus fotonen, hoog is. Soms geeft protonentherapie hierbij minder schade.

 • Chemotherapie kan een aanvullende behandeling zijn na een borstoperatie. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. We kunnen het ook gebruiken om de tumor te verkleinen vóór een operatie. Ook is chemotherapie een mogelijke behandeling bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verminderen of voorkomen. Chemotherapie geven we soms samen met doelgerichte therapie of hormoontherapie.

 • Borstkanker is in zo’n 80% van de gevallen gevoelig voor oestrogeen en progesteron. Dat betekent dat de kanker groeit onder invloed van hormonen en daarom soms behandeld kan worden met hormoontherapie. Dat doen we na een operatie. Meestal is dit een aanvullende behandeling om te genezen.

  Hormoontherapie krijgt u soms samen met chemotherapie, bestraling of doelgerichte therapie. We gebruiken hormoontherapie soms vóór een operatie, om een tumor kleiner te maken. Ook kunnen we de behandeling adviseren bij uitgezaaide borstkanker of als de tumor niet te opereren is. Dit om het leven te verlengen en klachten te verlichten of te voorkomen.

 • Borstkankercellen kunnen gevoelig zijn voor doelgerichte therapie. Het is een mogelijke behandeling voor de operatie, aanvullend na de operatie en bij uitgezaaide borstkanker. Meestal samen met chemotherapie en/of hormoontherapie.

Behandelteam

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis werken samen in het Academisch Borstcentrum Groningen. Vanuit dit centrum bieden de zorgprofessionals van beide ziekenhuizen excellente zorg voor alle patiënten met (een verdenking op) borstkanker. Alle in borstkanker gespecialiseerde zorgverleners werken samen en zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen.

  Het UMCG en het Martini Ziekenhuis werken samen in het Academisch Borstcentrum Groningen (ABG). Vanuit dit centrum bieden de professionals van beide ziekenhuizen excellente mammazorg voor alle patiënten in onze regio. De meeste borstkankerpatiënten zien en behandelen we in het Martini Ziekenhuis. Alleen in specifieke gevallen gaat iemand voor onderzoek en/of behandeling naar het UMCG.

  Door de kennis en expertise van het UMCG en het Martini Ziekenhuis te bundelen, kunnen we de kwaliteit van de zorg voor patiënten met borstkanker nog verder verbeteren. En deze samenwerking biedt nog meer mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen en de uitkomsten daarvan sneller voor alle patiënten beschikbaar te maken.

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt naar de polikliniek Oncologie 2, locatie UMCG, bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.