• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek

Print 

​​​​In het UMCG wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Als u wilt, kunt u daaraan bijdragen. U kunt ook door uw behandelaar gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek en eventueel het gebruik van uw lichaamsmateriaal en/of medische gegevens daarvoor.  Uw bijdrage aan medisch- wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen.

Gebruik van lichaamsmateriaal en/of medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek

Lichaamsmateriaal kan van alles zijn, bijvoorbeeld bloed, weefsel of urine. Medische gegevens zijn gegevens die tijdens uw ziekenhuisbezoek en behandeling worden verzameld. Er zijn verschillende manieren waarop uw lichaamsmateriaal en medische gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek:

  • Het kan zijn dat u gevraagd wordt of er extra lichaamsmateriaal bij u mag worden afgenomen of dat er extra gegevens aan u worden gevraagd. Dan wordt u door uw arts of verpleegkundige altijd gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Meer informatie leest u in de brochure 'Biobanken met extra lichaamsmateriaal' (pdf | 168kB) en in de brochure 'Databanken met extra gegevens' (pdf |167kB).

  • Het kan ook zijn dat er onderzoek wordt gedaan met materiaal en gegevens die al tijdens uw reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling zijn verkregen. Wij vinden het belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal en medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over het gebruik van medische gegevens en/of extra lichaamsmateriaal en hoe u bezwaar kunt maken (pdf | 2,1MB)

Deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Als u patiënt bent in het UMCG, kunt u ook gevraagd worden om persoonlijk deel te nemen aan specifiek medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit soort onderzoek heeft altijd tot doel om meer medische kennis te verkrijgen, bijvoorbeeld over de (bij)werking van een nieuwe behandeling. Voor u besluit aan onderzoek deel te nemen, krijgt u altijd via uw arts mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek en wordt u altijd gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen.

Uw bijdrage aan medisch- wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen.


Toon alles
Zoek op alfabet
Zoek op trefwoord