COMPRAYA-studie

Het UMCG wil meer inzicht krijgen in de problemen die na een behandeling tegen kanker kunnen ontstaan bij mensen tussen 18-39 jaar (AYA's).

Wat onderzoeken we?

Met de COMPRAYA-studie onderzoeken we de medische en psychosociale gevolgen van kanker bij jongvolwassen van 18-39 jaar. Zo krijgen we meer inzicht in welke problemen er ontstaan en op welk moment. We kunnen uitzoeken waarom dat zo is en hoe we deze problemen het beste kunnen opsporen en behandelen of zelfs voorkómen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Er zijn verschillen tussen kanker bij jongvolwassenen, kinderen en ouderen. De biologische eigenschappen van de kanker kunnen verschillen. En de gevolgen die kanker heeft op het leven van patiënten hangt voor een deel af van de levensfase waarin we de ziekte ontdekken en behandelen. We willen met dit onderzoek meer kennis en inzicht krijgen in kanker op jongvolwassen leeftijd.

Wie kan meedoen?

Jongvolwassenen met kanker kunnen meedoen als ze:

  • 18-39 jaar oud zijn
  • voor het eerst de diagnose kanker hebben gekregen
  • maximaal 6 maanden geleden de diagnose kanker hebben gekregen
  • de Nederlandse taal beheersen

De COMPRAYA-studie is een landelijk onderzoek. Dat betekent dat jongvolwassenen uit heel Nederland aan het onderzoek mee kunnen doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek vul je een paar vragenlijsten in. We meten de bloeddruk, het gewicht en de spierkracht. En we doen een bloedonderzoek. 

Meer weten?

Als je meer wilt weten over het COMPRAYA-project kun je een e-mail sturen naar: Gerrie Steursma, [email protected] of Kim Angerman, [email protected]