AIRFLOW-3 studie

Onderzoek naar de nieuwe longdenervatiebehandeling om longaanvallen bij COPD te verminderen.

Wat onderzoeken we?

In de AIRFLOW-3 studie onderzoeken we of medicijnen in combinatie een longdenervatie beter werkt om longaanvallen en ziekenhuisopnames bij ernstig COPD te verminderen, dan alleen medicijnen.

Patiënten met COPD hebben vaak ook een verhoogde zenuwactiviteit in hun longen. Dat betekent dat de spieren rondom de luchtwegen samentrekken. De luchtwegen worden dan nauwer en er ontstaat veel slijm. Dit maakt ademhalen moeilijker.

Longdenervatie is een behandeling om de luchtwegen wijder en ademhalen gemakkelijker te maken. We onderbreken de luchtwegzenuwen op het punt waar ze de longen binnenkomen. Dit gebeurt met radiofrequente energie: een soort warmte. Het onderbreken of 'gericht kapot maken' van de zenuwen heet ablatie.

De firma Nuvaira Inc. USA maakt het apparaat dat we gebruiken voor de TLD-behandeling.

Wie kan meedoen

Mensen met ernstig COPD kunnen met hun longarts bespreken of ze longdenervatiebehandeling kunnen krijgen. Voorwaarden om mee te doen aan de AIRFLOW-3 studie zijn:

  • U bent gestopt met roken.
  • U heeft meer dan 1 keer per jaar een verergering van uw COPD gehad.
  • U heeft tijdens die verergering van uw COPD prednisolon en antibiotica gekregen voor uw COPD.

Uw longarts kan u verwijzen naar het UMCG. Wij beoordelen dan uw gegevens. Als longdenervatie mogelijk een geschikte behandeling voor u is en u kiest hiervoor, dan ontvangt u een informatiebrief over de AIRFLOW-3 studie.

Hoe ziet het onderzoek eruit

Als u mee wilt doen aan de AIRFLOW-3 studie heeft u een screeningbezoek bij het Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC) van het UMCG. Tijdens dit bezoek bekijken we of u aan de voorwaarden van de studie voldoet. Als dit zo is, plannen we u in voor de longdenervatiebehandeling.

U gaat kort onder narcose, zodat u niets van de behandeling merkt. Via een bronchoscoop plaatsen we een speciale katheter in de long. Een bronchoscoop is een lange dunne slang, waarmee we in de luchtwegen kijken. De katheter levert radiofrequente energie af door de wand van de luchtweg heen. De radiofrequente energie zorgt voor de ablatie. Snijden in de luchtwegzenuwen is dus niet nodig. De 'kapotte' luchtwegzenuwen kunnen geen signalen meer doorgeven, de luchtwegen worden wijder en ademhalen gemakkelijker.

Omdat longdenervatie een experimentele behandeling is, kan het zijn de behandeling u niet helpt. Wereldwijd zijn inmiddels zo'n 120 COPD-patiënten met longdenervatie behandeld in 4 onderzoeken. De techniek bleek uitvoerbaar en relatief veilig. Het behandelmateriaal is ondertussen verder ontwikkeld, zodat we de behandeling nu nog beter kunnen doen.

Voor behandelaren

Patiënt verwijzen? Bekijk de verwijsinformatie van het Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC).

Heeft u nog vragen?

U kunt het Bronchoscopisch Interventiecentrum bellen van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen.