EFFORT-studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor longemfyseem met het lung tensioning device (LTD).

Wat onderzoeken we?

In de EFFORT-studie onderzoeken we hoe veilig een behandeling met het lung tensioning device (LTD) is bij patiënten met longemfyseem. En hoe goed die behandeling werkt. Longemfyseem is een vorm van COPD waarbij de longblaasjes verdwijnen.

Het LTD is een soort veer van een elastische, geheugenmetalen draad. Dit materiaal heet nitinol. Het LTD is een vernieuwde versie van de RePneu coil die de afgelopen jaren in verschillende studies is onderzocht. De firma Free Flow Medical, Inc. in Californië U.S.A. maakt het LTD.

Wie kan meedoen?

COPD-patiënten die niet een behandeling met ventielen kunnen krijgen, kunnen misschien een behandeling met het lung tensioning device (LTD) krijgen.

Uw longarts kan u verwijzen naar het UMCG. Wij beoordelen dan uw gegevens. Als behandeling met LTD mogelijk een geschikte behandeling voor u is en u kiest hiervoor, dan ontvangt u uitgebreide informatie over de EFFORT-studie.

Voor behandelaren

Bekijk de verwijsinformatie van het Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC).

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Als u mee wilt doen aan de EFFORT-studie heeft u een screeningbezoek bij het Bronchoscopisch Interventie Centrum (BIC) van het UMCG. Tijdens dit bezoek bekijken we of u mee kunt doen aan de studie. Als dit zo is, plannen we u in voor de behandeling met LTD.

U krijgt meerdere LTD's in de ‘ziekste’ delen van uw long. De LTD's zijn ontworpen om deze zieke longdelen kleiner te maken. Hierdoor krijgen de gezondere longdelen meer ruimte, groeit de elasticiteit van deze longdelen en blijft er minder lucht in de longen achter na de uitademing. Het doel van de behandeling is dat u minder last krijgt van kortademigheid en u weer meer kunt doen.

Heeft u nog vragen?

Bel voor meer informatie over het onderzoek naar het Bronchoscopisch Interventiecentrum. Dit kan van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.