DIPAK observationele studie

Met deze studie onderzoeken we het natuurlijk verloop van ADPKD.

  • Het doel van deze studie is om meer informatie te krijgen over het normale ziekteverloop van ADPKD (autosomaal dominante polycysteuze nierziekte). Ook willen we informatie verzamelen over de factoren die invloed hebben op de verergering van cystenieren en wat de invloed van de ziekte op de kwaliteit van leven is.

  • De verergering van de ziekte onderzoeken we door de verandering in geschatte nierfunctie en niergrootte te meten. Daarvoor verzamelen we uw bloed en urine om bepaalde stoffen te meten en te onderzoeken welke stoffen nierfunctie achteruitgang kunnen voorspellen. Ook vragen we u om vragenlijsten in te vullen. Deze gaan over hoe u zich geestelijk en lichamelijk voelt. We meten bij de start uw nierfunctie en elke 3 jaar krijgt u een MRI van uw nieren en lever.

    We kunnen uw bloed ook gebruiken om genetisch onderzoek te doen. Daarvoor vragen we altijd uw toestemming. Tijdens dit onderzoek gaan uw afspraken bij uw eigen polikliniek gewoon door.

    Het onderzoek duurt in elk geval 9 jaar.

  • Het UMCG doet dit onderzoek samen met 3 andere UMC's: Leiden, Nijmegen en Rotterdam. Samen zijn wij het consortium DIPAK. Dit staat voor Developing Interventions strategies to halt Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.

Wat onderzoeken we?

Het doel van deze studie is om meer informatie te krijgen over het normale ziekteverloop van ADPKD (autosomaal dominante polycysteuze nierziekte). Ook willen we informatie verzamelen over de factoren die invloed hebben op de verergering van cystenieren en wat de invloed van de ziekte op de kwaliteit van leven is.

Hoe verloopt het onderzoek?

De verergering van de ziekte onderzoeken we door de verandering in geschatte nierfunctie en niergrootte te meten. Daarvoor verzamelen we uw bloed en urine om bepaalde stoffen te meten en te onderzoeken welke stoffen nierfunctie achteruitgang kunnen voorspellen. Ook vragen we u om vragenlijsten in te vullen. Deze gaan over hoe u zich geestelijk en lichamelijk voelt. We meten bij de start uw nierfunctie en elke 3 jaar krijgt u een MRI van uw nieren en lever.

We kunnen uw bloed ook gebruiken om genetisch onderzoek te doen. Daarvoor vragen we altijd uw toestemming. Tijdens dit onderzoek gaan uw afspraken bij uw eigen polikliniek gewoon door.

Het onderzoek duurt in elk geval 9 jaar.

Samenwerking

Het UMCG doet dit onderzoek samen met 3 andere UMC's: Leiden, Nijmegen en Rotterdam. Samen zijn wij het consortium DIPAK. Dit staat voor Developing Interventions strategies to halt Progression of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze studie, wilt u meedoen of wilt u uw patiënt verwijzen voor deze studie? Bel naar het onderzoeksteam of stuur een e-mail.