• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cliëntenraad

Print 

​Doorstart gewone zorg in het UMCG

Aan het begin van de Coronacrisis heeft het UMCG de zogenaamde planbare zorg moeten minimaliseren. Dat betekende dat de poli-afspraak van veel patiënten, maar ook veel geplande operaties moesten worden afgezegd. Dit was nodig om in het UMCG zoveel mogelijk zorgpersoneel en apparatuur in te kunnen inzetten op de afdelingen voor intensive care (IC’s) en zorgafdelingen, waar corona-patiënten worden behandeld.
Vanaf medio april zien we dat het aantal opgenomen corona-patiënten minder snel gaat dan verwacht. Dit geeft het UMCG weer meer ruimte voor de planbare en andere acute zorg voor patiënten. Het UMCG zal de komende weken geleidelijk de poliklinische en klinische zorg opstarten en ook de operatiecapaciteit opvoeren. De in het UMCG bekende patiënten worden daarover door de afdeling geïnformeerd, of u heeft inmiddels al een nieuwe afspraak.
Patiënten die de afgelopen weken ernstige klachten hebben gekregen, roept de cliëntenraad op vooral de huisarts te raadplegen. Huisartsenpraktijken en het UMCG doen er alles aan om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen. Wilt u weten hoe het UMCG hiermee omgaat, dan kunt u deze website van het UMCG bezoeken. Meer weten? Lees dan de pagina: Het coronavirus: hoe gaan we daarmee om?

De kwaliteit van zorg en de veiligheid in ziekenhuizen moet voortdurend bewaakt worden. Niet alleen artsen, verpleegkundigen en ander personeel, maar ook patiënten spelen hierbij een belangrijke rol. Een cliëntenraad is een onafhankelijke adviesorgaan waarin patiënten, gewezen patiënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om vanuit hun specifieke positie en expertise een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

Organisatie

Om de betrokkenheid van patiënten bij de zorg te waarborgen, zijn zorginstellingen wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Met ingang van september 2014 heeft ieder universitair medisch centrum, dus ook het UMCG, een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van het UMCG bestaat uit zeven leden en komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur UMCG en voert minimaal driemaal per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

Patiëntenbelang

De leden van de cliëntenraad zijn zelf patiënt, patiënt geweest, of hebben een sterke affiniteit met de zorgverlening in het UMCG en staan – soms via de verschillende patiëntenverenigingen - in contact met patiënten in het UMCG. De cliëntenraad signaleert problemen en verbeterpunten in het UMCG en maakt deze via de Raad van Bestuur bespreekbaar in de organisatie. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

  • de samenwerking met andere zorginstellingen,
  • een ingrijpende reorganisatie en de gevolgen daarvan voor patiënten,
  • de wijze waarop met patiënten wordt gecommuniceerd, 
  • de kwaliteit van de geleverde zorg, 
  • een aanpassing van de bestaande klachtenregeling,
  • maar ook kan de cliëntenraad adviseren over o.a. voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningmogelijkheden.      


Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar Contact      

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen in het UMCG te bewerkstelligen. Bent u minder tevreden over de zorg- of dienstverlening, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiënteninformatie of de klachtenfunctionaris. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar Contact 

 


 

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram