• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG kijk op patiëntenparticipatie

Print 
Participeren = meedoen 
  

Participatie betekent meedoen. Het UMCG zet de komende jaren in op een cultuuromslag op het gebied van patiëntenparticipatie. Het moet vanzelfsprekend worden om de patiënt te betrekken in alles wat we doen. Het motto daarbij is ja, mits. Dat betekent dat we binnen onze kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek de patiënt actief willen betrekken. Doen we dat niet, dan moeten we het aan elkaar en de patiënt uit kunnen leggen.

Patiënt doet zoveel mogelijk mee

Patiëntenparticipatie is meer dan samen met de dokter in de spreekkamer besluiten nemen over de behandeling. De ervaring van de patiënt is belangrijk voor het hele zorgproces. Patiënten kijken anders naar de zorg dan de zorgverleners. Zij weten wat het is om ziek te zijn en zorg te krijgen. Zij zien het beste wat de gevolgen zijn voor hun persoonlijke situatie. Met deze kennis willen we de zorg verbeteren. Daarom is het belangrijk patiënten ook te betrekken bij andere onderwerpen.

Samen met patiënten ontwikkeld

Deze kijk op hoe het UMCG de patiënt mee wil laten doen is ontwikkeld door de zogenaamde Leidende Coalitie Patiëntenparticipatie. In deze groep zitten mensen met allerlei functies in het UMCG, plus 3 vertegenwoordigers van patiënten. De Raad van Bestuur heeft deze kijk inmiddels omarmd.

De toekomst

In de komende jaren gaat de coalitie deze kijk verder vormgeven door mee te doen in allerlei projecten. De coalitie wil ervoor zorgen dat we van elkaar leren door kennis te verspreiden en goede voorbeelden te delen. We willen patiënten steeds meer betrekken bij:

  • de inrichting van nieuwe zorgprocessen
  • het inrichten of opzetten van een nieuwe polikliniek of verpleegafdeling
  • het maken van nieuwe patiëntentfolders
  • wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoals nu al is gebeurt bij GRIAC en het Chromosoom 6 project 
  • het beoordelen van (nieuw) zorgbeleid

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram