Patiëntervaringsmeting in het UMCG

De ervaringen van onze patiënten in het UMCG vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de meting gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te monitoren en te verbeteren. Het meten van de ervaringen doen we met vragenlijsten die we samen met de andere UMC’s hebben ontwikkeld en die in alle UMC’s worden gebruikt.

Thema's

De vragenlijsten gaan over thema’s die belangrijk zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld of de organisatie en afstemming van de zorg goed is en of de informatie duidelijk en helder is. En ook of de familie betrokken is bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. De vragenlijsten zijn gebaseerd op internationale vragenlijsten van het Picker Institute en ze zijn getest met patiënten of ze bijvoorbeeld compleet en begrijpelijk genoeg zijn.

Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren.

Invullen vragenlijst

Bent u patiënt in het UMCG en hebben we uw e-mailadres? Dan sturen we u na een bezoek aan een van onze poliklinieken of een ziekenhuisopname via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Het onderzoek gaat over uw bezoek, beeldbel- of belafspraak op de polikliniek, over uw opname of aan een bezoek aan de spoedeisende hulp afdeling. U krijgt niet vaker dan 2 keer per jaar een vragenlijst na een poliklinisch bezoek, een ziekenhuisopname of een bezoek aan de SEH. Op deze manier proberen we de hoeveelheid vragenlijsten die u kunt ontvangen te beperken.

Het onderzoek is anoniem

Of u meedoet, beslist u zelf. Wij kunnen niet zien of u meedoet of niet. Als u wel meedoet, dan is dat anoniem. We kunnen dus ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hoe wij omgaan met uw gegevens staat in onze uitgebreide privacyverklaring.

Het onderzoek zelf doet Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij sturen de uitnodigingen namens ons en verwerken de uitkomsten zodat de UMC’s die anoniem terugkrijgen.

Afmelden en vragen

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan kunt u zich afmelden via de uitnodigingsmail. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. U kunt ook nog gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor dit onderzoek? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Uitkomsten patiëntervaringsmeting 2023:

 • In 2023 hebben 3.616 patiënten na een ziekenhuisopname de Patiëntervaringsmeting (PEM) ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer voor de klinische zorg.

  Wat gaat goed? (meer dan 80% positieve antwoorden)

  • Dossierkennis arts
  • Vertrouwen in arts
  • Vertrouwen in verpleegkundige
  • Geen tegenstrijdige informatie
  • Meebeslissen door patiënt over onderzoek en behandeling
  • Uitleg over voor- en nadelen behandeling
  • Betrekken patiënt bij het ontslag
  • Informatie waarop te letten na ontslag
  • Ervaren respect
  • Gevoel van veiligheid

  Wat kan beter? (minder dan 80% positieve antwoorden)

  • Tijd op de wachtlijst
  • Tijd die de verpleegkundige voor de patiënt heeft
  • Informatie over bijwerkingen nieuwe medicatie
  • Betrekken van familie bij vertrek uit het ziekenhuis vanwege nazorg

  Top 3 kliniek

  Wat gaat goed? Wat kan beter?
  Gevoel van veiligheid

  96% van de patiënten voelt zich veilig in het ziekenhuis.

  Tijd op wachtlijst

  37% van de patiënten vond de tijd op de wachtlijst vooraf aan de opname een beetje (27%) of veel te lang (13%).

  Vertrouwen in arts

  94% van de patiënten heeft vertrouwen in de artsen van het UMCG.

  Betrekken familie bij vertrek

  32% van de patiënten vindt dat de familie niet voldoende is geïnformeerd bij het vertrek uit het ziekenhuis.

  Kennis dossier arts

  94% van de patiënten vond dat de artsen het patiëntendossier goed hadden gelezen en goed op de hoogte waren van de situatie.

  Info bijwerkingen medicijnen

  29% van de patiënten is naar eigen zeggen niet voldoende geïnformeerd over bijwerkingen van nieuwe medicatie.


  Wat gaan we verbeteren in de kliniek?

  In vergelijking met dezelfde periode in 2020-2022 is het percentage patiënten dat positief antwoordt of de familie voldoende betrokken is bij het vertrek van de patiënt uit het ziekenhuis nog niet gestegen, ondanks dat we goede voorbeelden met elkaar gedeeld hebben. Hiervoor moeten we dus nog meer aandacht hebben.

  In 2023 is een onderzoek gedaan naar wat verwachtingen en wensen zijn bij zowel zorgprofessionals als patiënten als het gaat om informatie over bijwerkingen van medicatie. Naar aanleiding hiervan start in 2024 een UMCG-brede werkgroep om de patiëntcommunicatie over dit onderwerp te verbeteren.

 • In 2023 hebben 23.867patiënten na een bezoek aan een van onze poliklinieken de Patiëntervaringsmeting (PEM) ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,8 als cijfer voor de poliklinische zorg.

  Wat gaat goed? (meer dan 80% positieve antwoorden)

  • De wachttijd in de polikliniek
  • Vriendelijkheid van de baliemedewerkers
  • Informatie over het bezoek aan de polikliniek
  • Dossierkennis van de arts
  • Begrijpelijke informatie van de arts/ zorgverlener
  • Vertrouwen in de arts
  • Tijd om met de arts/ zorgverlener te praten
  • Artsen/ zorgverleners spreken elkaar niet tegen
  • Het meebeslissen over de behandeling / het onderzoek door de patiënt
  • Het betrekken van naasten/ familie
  • Uitleg over behandeling en onderzoek
  • Informatie bij het vertrek van de polikliniek
  • De patiënt voelt zich veilig in het UMCG
  • Informatie over bijwerkingen van nieuwe medicatie

  Wat kan beter? (minder dan 80% positieve antwoorden)

  • Informatie over de duur van het wachten op de polikliniek

  Nieuwe poliklinische vragenlijst per 1 september 2024

  Per 1 september is een nieuwe vragenlijst ingevoerd waarop naast ouder onderwerpen ook een aantal nieuwe wordt uitgevraagd. Ook hierop krijgen we gelukkig meer dan 80% positieve antwoorden. Deze onderwerpen zijn:

  • Luisteren door de zorgverlener naar de patiënt
  • Voldoende informatie over ziekte/ probleem
  • Samen beslissen
  • Het bespreken van de invloed van de ziekte/behandeling op het dagelijkse leven
  • Aandacht voor gevoelens en emoties door de zorgverlener
  • Informatie bij vertrek van de polikliniek
  • Informatie over contactpersoon bij zorgen/ vragen

  Top 3 polikliniek

  Wat gaat goed? Wat kan beter?
  Betrekken familie (oude vragenlijst)

  98% van de patiënten vindt dat de familie voldoende mee kon praten.

  Info over wachttijd

  87% van de patiënten die langer dan een kwartier heeft moeten wachten is niet geïnformeerd over de duur van de wachttijd.

  Betrekken familie (nieuwe vragenlijst)

  97% van de patiënten vindt dat de familie voldoende mee kon praten.

  Info bijwerkingen medicatie

  17,5% van de patiënten is niet voldoende geïnformeerd over bijwerkingen van nieuwe medicatie.

  Vertrouwen in de arts

  97% van de patiënten heeft vertrouwen in de arts.

  Kennis dossier zorgverlener

  15% van de patiënten denkt dat de zorgverlener hun dossier niet goed genoeg kende.


  Wat gaan we verbeteren op de polikliniek?

  Op het moment werken we aan het verbeteren van de informatie over wachttijden op onze poliklinieken. Helaas gaat dit niet zo snel als wij graag zouden willen. Op een paar poliklinieken wordt de uitloop van de wachttijd op het moment al wel getoond, maar we willen graag dat dit op alle poliklinieken kan. Daar werken we samen met het projectbureau UMCG Bouwt 2035 aan.

 • In 2023 hebben 1.345 patiënten na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) de Patiëntervaringsmonitor (PEM) ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,5 als cijfer voor het bezoek aan de SEH.

  Wat gaat goed? (meer dan 80% positieve antwoorden)

  • De wachttijd voordat een zorgverlener met de patiënt praat over de ziekte of het probleem
  • Informatie over de aandoening
  • Informatie over de uitslag van onderzoek op de SEH
  • Patiënten hadden vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen van de SEH
  • De aandacht die zorgverleners hebben voor de patiënten
  • Het meebeslissen over onderzoek en/of behandeling door de patiënt
  • Het betrekken van familie en naasten
  • De pijnbestrijding
  • Uitleg over het doel van nieuwe medicatie
  • Informatie over waarop gelet moet worden bij ontslag naar huis vanaf de SEH
  • Het luisteren door de zorgverleners naar de patiënt

  Wat kan beter? (minder dan 80% positieve antwoorden)

  • De informatie over de wachttijd over verder onderzoek en/of behandeling na het eerste gesprek
  • Uitleg over de bijwerkingen van nieuwe medicatie

  Top 3 SEH

  Wat gaat goed? Wat kan beter?
  93% van de patiënten hebben vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen van de SEH. 45% van de patiënten vindt dat het te lang duurde voordat men een arts of verpleegkundige sprak.
  92% van de patiënten vindt dat de patiënten voldoende betrokken wordt. 36% van de patiënten is niet voldoende geïnformeerd over de bijwerkingen van nieuwe medicatie.
  92% van de patiënten vindt dat de zorgverleners op de SEH goed naar hen luisterden. 79% van de patiënten vindt dat zij niet voldoende mee konden beslissen over de behandeling of onderzoek.

   

 • Vragenlijst

  Van oktober tot en met december zijn ook vragenlijsten uitgezet bij de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire beeldvorming. 1.883 patiënten hebben deze vragenlijsten ingevuld. Beide afdelingen kregen een 8,9 als cijfer. Op bijna alle vragen kregen de afdelingen meer dan 90% positieve antwoorden. Wat beter kan is dat 17% aangaf meer informatie over de wachttijd te willen krijgen en 23% aangaf dat andere mensen konden meeluisteren aan de balie.

  Vragen kliniek

  In 2023 zijn ook extra vragen gesteld na een ziekenhuisopname. In het kort zijn dit de uitkomsten:

  • 84% geeft aan dat er voldoende is uitgelegd over de reden van nieuwe medicatie
  • 83% geeft aan dat er voldoende is uitgelegd over hoe nieuwe medicatie moet worden gebruikt 
  • 84% geeft aan voldoende informatie te hebben gehad over (nieuwe) medicatie bij het ontslag uit het ziekenhuis
  • 61% vond het ziekenhuis goed bereikbaar; 15% vond het wel goed maar dat het beter kan; 21% geeft aan dat de bereikbaarheid per persoon kan verschillen; 3% geeft aan dat mensen niet gemakkelijk bij het ziekenhuis kunnen komen.
  • 98% vond het parkeren in de parkeergarage goed gaan
  • 54% vond de wc’s/ badkamers heel schoon, 41% vond deze schoon genoeg
  • 82% kon de verpleegafdeling goed vinden; 7% moest wel even zoeken
  • 94% vond de persoon die hen tussen afdelingen vervoerde vriendelijk
  • 66% kreeg persoonlijke aandacht van diegene die hen het eten bracht; 20% kreeg van de meesten persoonlijke aandacht, 9% kreeg van sommige persoonlijke aandacht, 5% kreeg geen persoonlijke aandacht
  • 63% vond het eten (heel) lekker; 27% vond het eten niet vies maar ook niet lekker; 10% vond het eten niet lekker
  • 55% vond de kamer heel schoon; 39% vond de kamer schoon genoeg

  Vragen polikliniek

  In 2023 zijn ook extra vragen gesteld na een poliklinisch bezoek. In het kort zijn dit de uitkomsten:

  • 74% vond het ziekenhuis goed bereikbaar
  • 97% vond dat het parkeren in de parkeergarage goed ging
  • 54% vond de wc’s heel schoon; 43% vond de wc’s schoon genoeg
  • 58% geeft aan dat anderen hen niet konden horen aan de balies; 40% geeft aan dat anderen hen wel konden horen, maar dat men dat niet erg vond
  • 92% is gastvrij ontvangen
  • 46% vond de hal heel schoon. 54% vond hem schoon genoeg