Patiëntervaringsmeting in het UMCG

​​​De ervaringen van onze patiënten in het UMCG vertellen ons wat wij goed doen of wat beter kan. De uitkomsten van de meting gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te monitoren, maar vooral ook om deze te verbeteren.

Het meten van de ervaringen doen we met vragenlijsten die we samen met de andere UMC’s hebben ontwikkeld en die in alle UMC’s worden gebruikt. We hebben we geprobeerd een zo kort mogelijke vragenlijst te maken, die ons toch veel informatie geeft. De vragenlijsten zijn gebaseerd op internationale vragenlijsten van het Picker Institute en ze zijn getest met patiënten of ze bijvoorbeeld compleet en begrijpelijk genoeg zijn. 

Thema's

De vragenlijsten gaan over thema’s die belangrijk zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld of de organisatie en afstemming van de zorg goed is, of de informatie duidelijk en helder is, of de familie betrokken is bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. 

Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Invullen vragenlijst

Bent u patiënt in het UMCG en hebben we uw e-mailadres? Dan sturen we u na een bezoek aan een van onze poliklinieken of een ziekenhuisopname via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In de e-mail staat een link naar het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Het onderzoek gaat over uw afspraak op de polikliniek of over uw opname. U krijgt maximaal 2 maal per jaar een vragenlijst na een poliklinisch bezoek. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames. U krijgt dus nooit meer dan 4 vragenlijsten per jaar. ​

Het onderzoek ​​is anoniem

Of u meedoet, beslist u zelf. Wij kunnen niet zien of u meedoet of niet. Als u wel meedoet, dan is dat anoniem. We kunnen dus ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Hoe wij omgaan met uw gegevens staat in onze uitgebreide privacyverklaring.

Het onderzoek zelf doet Expoints, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij sturen de uitnodigingen namens ons en verwerken de uitkomsten zodat de UMC’s die anoniem terugkrijgen. 

Afmelden en v​ragen

Als u wordt uitgenodigd en niet wilt meedoen dan kunt u zich afmelden via de uitnodigingsmail. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. Andere vragenlijsten kunt u nog wel krijgen. U kunt ook nog gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.​

Wilt u geen uitnodiging meer ontvangen voor dit onderzoek? Of heeft u vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar ervaringsmeting@umcg.nl.

 • Over het tweede halve jaar van 2020 kregen we als UMCG hoge rapportcijfers van onze patiënten. Voor de polikliniek volwassenen gemiddeld een 8,7 en voor de kliniek volwassenen een 8,6. Van de kinderen en hun ouders kregen we voor de zorg in de kliniek gemiddeld een 8,3 en voor de polikliniek een 8,4.

  Omdat er door de coronamaatregelen veel poliklinische consulten via de telefoon gaan vragen we ook naar de ervaringen met de belconsulten. Deze worden net zo goed gewaardeerd als de gewone poliklinische consulten. Het rapportcijfer dat we gemiddeld kregen is een 8,6. Videoconsulten worden er nog niet zoveel gedaan, maar ook deze kregen een hoog cijfer: een 8,6.

  In totaal hebben in de periode juli – december 21.198 patiënten hun ervaringen met de zorg in het UMCG met ons gedeeld. Het gemiddelde responspercentage van 44,1% laat zien dat veel van de patiënten die wij vragen om hun ervaringen te delen dat ook doen. Daar zijn we blij mee en trots op.

  Wat doen we nu goed en wat kan beter?

  Polikliniek Volwassenen

  In de grafiek zien we dat we het over het algemeen heel erg goed doen op de polikliniek. We informeren alleen niet genoeg over waarom iemand langer moet wachten dan de afgesproken tijd. Ook kunnen we nog vaker vertellen over de bijwerkingen van nieuwe medicatie. Om te zorgen dat we onze patiënten beter informeren over een langere wachttijd in de polikliniek zijn we in januari met een project gestart waarmee we dit willen verbeteren.

  Kliniek Volwassenen

  In de grafiek zien we dat we het op de verpleegafdelingen gemiddeld goed doen, maar zijn er wel onderwerpen waarop we kunnen verbeteren. Als je deze samenvat gaat dit vooral over de thema’s samen beslissen over de behandeling en de zorg rond het ontslag. Ook waren onze patiënten wat minder tevreden over de tijd die de verpleegkundige heeft voor de patiënt. Daar kunnen we ook nog verbeteren.

  Gemiddeld doen we het goed, maar in de uitkomsten kunnen we zien dat een aantal verpleegafdelingen het bovengemiddeld goed doet op deze thema’s.  We zijn trots op deze verpleegafdelingen, maar willen ook van hen leren. Daarom gaan we in gesprek met deze teams om achter hun  geheim te komen. De teams van andere verpleegafdelingen kunnen zo van hen leren.

  Kinderen polikliniek

  Bij de kinderen gaat volgens de ervaringen van de ouders en kinderen ook het meeste erg goed. Ook bij de kinderen en ouders  vertellen we niet genoeg waarom een afspraak later begint dan gepland. Dit willen we graag verbeteren. Ook zouden we kunnen zorgen voor meer afleiding op de polikliniek voor de kinderen. Daar hebben we aandacht voor, maar dit is vanwege de coronamaatregelen wel ingewikkeld om te regelen.​​​​​​

  Kinderen kliniek

  In de kliniek is er meer onderscheid te zien in de ervaringen tussen de leeftijdsgroepen 0-7 en 8-17, al zijn de verschillen over het algemeen klein. Gemiddeld zijn de ervaringen goed. Er is vooral verbeterruimte bij het voorkomen van het geven van tegenstrijdige informatie door de verschillende zorgverleners en bij de jonge kinderen kan er meer verteld worden over de bijwerkingen van medicijnen. Binnen het Beatrix Kinderziekenhuis is aandacht voor deze thema’s.


 • Patiëntervaringen in het UMCG 

  Van 1 januari 2021  tot 1 juli hebben 24.245 patiënten de vragenlijst over hun  ervaringen bij een opname in het UMCG ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 als cijfer voor de het UMCG.

  Patiëntervaringen tijdens de ziekenhuisopname

  In het eerste halve jaar hebben 1.778 volwassen patiënten een vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,6 na een ziekenhuisopname. 

  Wat gaat goed? 

  Meer dan 80% van onze patiënten:

  • vinden dat de arts hun dossier goed kent (95%)
  • hebben veel vertrouwen in de artsen (93%) en in de verpleegkundigen (91%)
  • vinden dat zorgverleners geen tegenstrijdige informatie geven (84%)
  • vinden dat ze voldoende mee kunnen beslissen over hun behandeling (86%)
  • vinden dat ze voldoende mee konden praten over de zorg na de opname (84%)
  • vinden dat ze respectvol behandeld worden (93%)
  • voelen zich veilig in het ziekenhuis (95%)

  Wat kan beter? 

  • 35% van de patiënten vinden dat zij te lang op de wachtlijst stonden vooraf aan de opname
  • Bijna 30% van de patiënten vinden dat de verpleegkundigen te weinig tijd voor hen hebben.
  • Bijna 30% van de patiënten geven aan niet voldoende informatie te hebben gehad over de bijwerkingen van nieuwe informatie.
  • Bijna 20% van de patiënten vinden dat het afstemmen met de familie en de informatie rond het vertrek uit het ziekenhuis beter had gekund. 

  Patiëntervaringen op de polikliniek

  In het eerste halve jaar van 2021 hebben 13.657 volwassen patiënten een vragenlijst ingevuld. Zij geven gemiddeld een 8,7 aan het poliklinische bezoek. 

  Wat gaat goed?

  Op 13 van de 15 gestelde vragen geven meer 90% patiënten een positief oordeel. Het meest positief is men over:

  • Het vertrouwen dat men heeft in de arts en/of de andere zorgverleners op de polikliniek (97%)
  • De tijd die de arts en/of de andere zorgverlener op de polikliniek heeft om te praten over hun ziekte of probleem (97%)
  • De informatie die de arts en/of de andere zorgverlener geeft over wat er precies met hen gebeurt (96%)

  Wat kan beter?

  Bijna 20% van de poliklinische patiënten geeft aan dat men langer dan een kwartier heeft moeten wachten. Van diegenen die langer heeft moet wachten geeft bijna 90% aan niet geïnformeerd te zijn over hoe lang men moest wachten. 

  UMCG-breed verbeterinitiatief

  Om de informatie over de wachttijd op de polikliniek te verbeteren is in 2021 een projectgroep bezig om ervoor te zorgen dat we actuele wachttijden aan onze patiënten op de polikliniek kunnen vertellen.