Bouw en Facilitair: voorwaarden en bepalingen

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2022

Deze informatie is bedoeld voor:

  • bedrijven aan wie het UMCG gevraagd heeft een offerte uit te brengen voor het verrichten van werkzaamheden
  • bedrijven die in opdracht van het UMCG werkzaamheden gaan uitvoeren.

Algemene Bepalingen UMCG

Uitbrengen offerte en uitvoeren van werken

Alle offertes en werkzaamheden die in opdracht van het UMCG worden aangevraagd resp. uitgevoerd, moeten in overeenstemming zijn met bovenstaande voorwaarden en bijbehorende bijlagen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw en Facilitair van het UMCG. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur.​