Afdeling Ouderengeneeskunde (Klinische geriatrie)

Oudere patiënten hebben vaak verschillende klachten en aandoeningen tegelijk. Op onze afdeling werken zorgverleners met verschillende achtergronden samen om de oorzaken van uw klachten te onderzoeken. Zo bieden wij passende zorg. Op onze polikliniek of tijdens opname in het ziekenhuis.

Wij staan voor passende zorg. Uw voorkeuren, doelen en mogelijkheden zijn daarbij het belangrijkste. Wij onderzoeken u als u bent opgenomen in ziekenhuis of onze polikliniek bezoekt. Zorgverleners met verschillende achtergronden werken samen om de oorzaak van uw klacht of meerdere klachten te vinden.

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

Wij staan voor patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij hebben wij extra aandacht voor:

Samen beslissen

We ondersteunen u bij het nemen van moeilijke beslissingen tijdens grote behandelingen, bijvoorbeeld wanneer u kanker heeft. Met het geriatrisch onderzoek beoordelen we samen met u en uw naasten welke behandeling het beste bij uw omstandigheden en voorkeuren past. Dit doen we op verzoek van u of uw arts.

Coördinatie van zorg 

Als u verschillende aandoeningen heeft wordt u vaak behandeld door verschillende specialisten in het ziekenhuis. Dit kan verwarrend zijn. Wij werken daarom graag met één regiebehandelaar. Die regiebehandelaar is het vaste aanspreekpunt voor u en zorgt voor overzicht in de verschillende onderzoeken en behandelingen.

Patiënten met geheugenproblemen 

Als u geheugenproblemen heeft onderzoeken wij u in samenwerking met het Alzheimer Centrum Groningen. Geheugenproblemen komen op oudere leeftijd vaak voor. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dementie. Ook onderzoeken wij u als u bent opgenomen in het ziekenhuis en een delier (acute verwardheid) krijgt.

Nazorg

Soms is het prettig om na uw opname te praten met een zorgverlener over wat u heeft meegemaakt. Of wat een diagnose met u doet. Dit kan tijdens een nazorg gesprek. We geven dan uitleg, tips en beantwoorden uw vragen. 

Afspraak maken

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar Ouderengeneeskunde nodig van uw huisarts of specialist. Aan de hand daarvan bekijken we bij welke specialist u het best terecht kunt en wanneer. We sturen u dan een afspraakbrief voor het spreekuur. 

Afspraak afzeggen

Kunt u niet komen? Zeg de afspraak dan zo snel mogelijk af. Bel naar de polikliniek Ouderengeneeskunde op het telefoonnummer (050) 361 83 61. Dat kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.