Geriatrisch onderzoek

U kunt op oudere leeftijd last krijgen van verschillende klachten en aandoeningen. Met een uitgebreid geriatrisch onderzoek kijken we wat er met u aan de hand is. Het onderzoek heet ook wel een Comprehensive Geriatric Assessement (CGA).

Met het geriatrisch onderzoek kijken we naar klachten en aandoeningen die op oudere leeftijd voorkomen, zoals:

 • delier (acute verwardheid)
 • dementie
 • meerdere ziekten tegelijk (multimorbiditeit)
 • achteruitgang
 • problemen bij medicijngebruik
 • somberheid en/of angst
 • vallen

Vaak heef iemand meerdere aandoeningen of klachten tegelijk. We sporen deze op en denken na over de mogelijke oorzaken. We maken dan een passend behandel- en zorgplan. Op verzoek van andere artsen of van uzelf denken we mee over welke behandeling bij u past. Of welke risico’s een behandeling heeft. 

Het onderzoek stap voor stap

 1. U krijgt een afspraakbrief en informatie van ons. Hierin staat hoe u zich op het onderzoek voorbereidt. Neem uw medicatielijst mee. Die kunt u opvragen bij uw apotheek. De lijst vult u aan met medicijnen of supplementen die u zelf koopt. 

  Het is goed om thuis al op te schrijven waar u last van heeft. En welke vragen u heeft. Dan vergeet u niets tijdens de afspraak.

  Neem iemand mee die u goed kent en die u kan helpen bij het beantwoorden van vragen over uw klachten. Bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen of een goede kennis.

 2. Voor dit onderzoek gaat u naar polikliniek Ouderengeneeskunde.

 3. Het geriatrisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Op de polikliniek Ouderengeneeskunde heeft u een afspraak met een arts en een verpleegkundige.

  In het gesprek met de arts bespreken we uw klachten en verwachtingen. We vragen altijd naar problemen die op oudere leeftijd meer voorkomen, zoals vallen of geheugenproblemen. We bekijken welke medicijnen u gebruikt. En of dit beter kan. Bijvoorbeeld omdat u bijwerkingen heeft en of u zelf met bepaalde medicijnen wel/niet wilt stoppen. Ook doen we een lichamelijk onderzoek. Hierbij meten we onder andere de bloeddruk en luisteren we naar uw hart, longen en de buik. Daarnaast testen we uw spierkracht en reflexen.

  Met de verpleegkundige bespreekt u onder andere uw levensloop, wat u doet op een dag en hoe u woont. En u krijgt een test om eventuele geheugenproblemen op te sporen.

  Beide gesprekken duren elk ongeveer 1 uur. Het gehele onderzoek duurt dus 2 uur in totaal.

  Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie, spreken we met een meegekomen familielid of kennis.

  Als het nodig is doen we later nog een onderzoek. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een hartfilmpje of een röntgenfoto.

 4. U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens een volgende afspraak. Deze afspraak is telefonisch of op de polikliniek. De uitslag van een bloedonderzoek kunt u al eerder in mijnUMCG bekijken.

  Bent u door een specialist naar ons verwezen voor het meedenken over een passende behandeling, dan bespreekt de specialist met u de uitslag. 

Betere zorg door samenwerking

Uw artsen en verpleegkundigen werken intensief samen. Zo kijken er meerdere mensen naar onderzoeksresultaten, en stellen we samen de diagnose na overleg in het behandelteam.

Contact

U kunt de polikliniek Ouderengeneeskunde bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.