Onderwijs en opleiding Ouderengeneeskunde

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Onderwijs en opleiding nemen daarom een belangrijke plaats in. Ook bij de afdeling Ouderengeneeskunde (klinische geriatrie). Wij delen onze kennis met studenten, artsen in opleiding en andere professionals.

Wij willen onze kennis over kwetsbare ouderen delen en meegeven, zodat zij overal zo goed mogelijk geholpen worden als patiënt. Daarom doen we aan bij- en nascholingen voor onder andere verpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten.

Ook geven we onderwijs aan bachelorstudenten van de opleiding Geneeskunde. We begeleiden ze in coachgroepen en bij wetenschappelijke stages. In de masterfase van de opleiding Geneeskunde loopt de student stage als co-assistent. Dit kan ook op onze afdeling. Onder andere onze medisch specialisten begeleiden deze studenten. Ook kan een student een semi-arts stage bij ons doen. Dit is de laatste stage waarbij de student bijna zelfstandig werkt.

We verzorgen ook opleidingen voor medisch specialisten. Onder andere de opleiding van een basisarts tot klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde.

Ook andere artsen in opleiding tot specialist kunnen stages bij ons lopen. Bij ons leren ze het behandelen en herkennen van (kwetsbare) ouderen.