Wetenschappelijk onderzoek Ouderengeneeskunde

Wij staan voor passende zorg voor de oudere patiënt. Ook in ons wetenschappelijk onderzoek. Zo blijven we ook op wetenschappelijke basis onze zorg verbeteren.

Ons wetenschappelijk onderzoek doen we binnen verschillende thema's:

Samen Beslissen

Binnen het thema Samen Beslissen doen we onderzoek naar welke factoren van belang zijn voor oudere patiënten en hun behandelaren om te komen tot een behandelplan die aansluit bij de doelen en wensen van de patiënt. Ook doen we onderzoek naar hoe we de uitkomsten van dit behandelplan beter kunnen voorspellen.

Coördinatie van Zorg

Binnen het thema Coördinatie van Zorg doen we onderzoek hoe we de zorg voor de oudere patiënt met meerdere ziektes zo overzichtelijk en effectief mogelijk coördineren. Patiënten met meerdere ziektes hebben vaak verschillende behandelaren in (verschillende) ziekenhuizen. Hierdoor worden behandelingen soms niet op elkaar afgestemd. Dit kan een negatief effect hebben op de totale behandeling. Wij onderzoeken hoe we de zorg beter coördineren voor deze patiënten. We kijken ook naar wat dit oplevert voor de patiënt, de behandelaar en de zorgkosten.

Palliatieve zorg

Binnen het thema Palliatieve Zorg doen we onderzoek naar de zorg rondom de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Ons onderzoek richt zich op het voorkomen van klachten in de palliatieve fase, zoals een delier. Daarnaast doen wij onderzoek naar de waarde van een goede planning van zorg bij verschillende groepen patiënten, waaronder patiënten met hartfalen en dementie.

Geheugenproblemen

Binnen het thema Geheugenproblemen doen we onderzoek naar het herkennen en begeleiden van patiënten met geheugenproblemen in het ziekenhuis. Ook kijken we naar het effect van een behandeling op de hersenfuncties. Ons onderzoek richt zich op het op tijd herkenning van geheugenproblemen bij patiënten, die meerdere ziektes hebben en / of met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast doen we onderzoek naar het effect van goede begeleiding van patiënten met geheugenproblemen in de keuze en uitkomst van de behandeling.

Contact

U kunt ons bellen via het secretariaat Ouderengeneeskunde van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.