•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Laboratoriumonderzoek

Print 

​Binnen het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie wordt experimenteel onderzoek verricht  in cel- en diermodellen. Daarnaast worden bepalingen uitgevoerd zowel ten behoeve van klinisch farmacologisch onderzoek als voor de patiëntenzorg, te weten Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en klinisch toxicologisch onderzoek.

De belangrijkste activiteiten van het laboratorium zijn:

 • Fundamenteel onderzoek naar processen betrokken bij celschade, o.a. door het bestuderen van winterslaap.
 • Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen op basis van geïdentificeerde targets.
 • Experimenteel onderzoek naar nieuwe behandelingen van orgaanschade in diabetes.
 • Klinisch-farmaceutische bepalingen (bloedspiegelbepalingen, TDM) van geneesmiddelen, inclusief doseringsadvies.
 • Klinisch-farmaceutische bepalingen middels de Dried Blood Spot (DBS).
 • Klinisch-toxicologische bepalingen (bepalingen van identiteit en gehalte van mogelijke vergiften), inclusief behandeladvies en prognose.
 • Bepaling (kwalitatief en bevestiging) van verslavende middelen in urine, bloed en haar.
 • Identificatie van onbekende stoffen, drugs en geneesmiddelen.
 • Veegproeven ten behoeve van o.a. besmetting met cytostatica.
 • Bereiding van reagentia en standaarden.
 • Forensisch geneesmiddel onderzoek.
 • Klinisch Farmacologisch onderzoek ten behoeve van research en onderwijs.
 • Bijzonder onderzoek en niet reguliere analytische of farmacokinetische vragen. 

Het  experimentele farmacologisch onderzoek is gericht op het identificeren van nieuwe drug targets, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en het onderzoeken van bestaande geneesmiddeltherapieën. Het vindt plaats  in gespecialiseerde laboratoria. Zie ook de links bij gerelateerde informatie.

Het klinisch farmacologisch onderzoek is gericht op het identificeren van farmacokinetisch – farmacodynamische relaties voor middelen bij diabetes, kanker en bij infectieziekten. Hierbij is speciaal aandacht voor (multi drug-restistente) tuberculose, schimmelinfecties alsmede voor infectieziekten in speciale populaties zoals ICU-patiënten. Daarnaast richt het onderzoek zich op het ontwikkelen van alternatieve bemonsteringsmethoden zoals de Dried Blood Spot (DBS) en de implementatie daarvan in de routine.

Het klinisch laboratorium is ISO15189:2012 (M170) geaccrediteerd (Raad voor de Accreditatie), ISO 9001:2008 gecertificeerd en heeft goedkeuring van IGJ voor de kwaliteitscontrole van biotechnologische producten. Het laboratorium participeert het in vele externe kwaliteitscontroleprogramma's die nagenoeg het gehele analysepakket omvatten. Een verklaring van de competenties van het laboratorium en een overzicht van wederzijdse verantwoordelijkheid indien u uw patiëntenmonsters laat analyseren kunt u hieronder vinden bij gerelateerde informatie. Ook is het laboratorium erkend leerbedrijf voor MLO- en HLO studenten.