Wetenschappelijk onderzoek KFF

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is het expertisecentrum voor medicatie op maat, oftewel ‘het juiste medicijn, voor de juiste patiënt’. We doen onderzoek naar de variabiliteit in geneesmiddelrespons, en onderzoeken de onderliggende mechanismen zoals biologische, klinische, gedragsmatige en externe factoren die deze variatie in geneesmiddel effecten kunnen verklaren. Meer inzicht hierin draagt bij aan meer geïndividualiseerde therapiekeuzen, met betere uitkomsten voor iedere individuele patiënt en meer kosteneffectieve behandelingen in het algemeen.

Onze onderzoekslijnen omvatten de verschillende fasen van geneesmiddelonderzoek:

  • Preklinisch farmacologisch onderzoek, gericht op het ontrafelen van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan diverse ziekten en het identificeren van innovatieve aangrijpingspunten voor farmacotherapie.
  • Productontwikkeling, moleculaire beeldvorming en monitoren van geneesmiddelen, gericht op innovaties die bijdragen aan het optimaliseren van geneesmiddeleffecten in het lichaam.
  • Klinisch geneesmiddelonderzoek, met aandacht voor verschillen in geneesmiddelrespons, biomarkers en patiënt-relevante uitkomsten.
  • Geneesmiddel onderzoek in de praktijk, met aandacht voor medicatieveiligheid, therapietrouw, farmaceutische patiëntenzorg en beleid met betrekking tot geneesmiddelgebruik.

Steun ons onderzoek

We doen veel onderzoek naar hoe medicijnen veiliger gebruikt kunnen worden. Zodat u als patiënt minder bijwerkingen ervaart. Maar het doen van onderzoek kost veel geld. U helpt ons met een donatie. Lees hoe u ons Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen kunt steunen.

Contact

Stuur voor meer informatie een mail naar ons secretariaat.