Wetenschappelijk onderzoek KFF

Bij de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie doen we onderzoek naar variabiliteit in geneesmiddelrespons. We kijken naar onderliggende mechanismen en biologische, klinische, gedragsmatige en externe factoren die variatie in geneesmiddel effecten kunnen verklaren. Meer inzicht hierin draagt bij aan meer geïndividualiseerde therapiekeuzen, met betere uitkomsten voor individuele patiënten en meer kosten-effectieve behandelingen in het algemeen.

De therapeutische gebieden waar we ons vooral op richten zijn de behandeling van diabetes en gerelateerde complicaties enerzijds en oncologische behandeling anderzijds. Onze onderzoekslijnen omvatten de verschillende fasen van geneesmiddelonderzoek:

  • Preklinisch farmacologisch onderzoek, gericht op moleculaire mechanismen en aangrijpingspunten voor farmacotherapie.
  • Productontwikkeling, moleculaire beeldvorming en monitoren van geneesmiddelen, gericht op innovaties die bijdragen aan het optimaliseren van geneesmiddeleffecten in het lichaam.
  • Klinisch geneesmiddel onderzoek, met aandacht voor verschillen in respons, biomarkers en patiënt-relevante uitkomsten.
  • Geneesmiddel onderzoek in de praktijk, met aandacht voor medicatieveiligheid, therapietrouw, farmaceutische patiëntenzorg en beleid met betrekking tot geneesmiddelgebruik.

Steun ons onderzoek

We doen veel onderzoek naar hoe medicijnen veiliger gebruikt kunnen worden. Zodat u als patiënt minder bijwerkingen ervaart. Maar het doen van onderzoek kost veel geld. U helpt ons met een donatie. Lees hoe u ons Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen kunt steunen.

Contact

Stuur voor meer informatie een mail naar ons secretariaat.