Laboratoriumonderzoek

Binnen het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie doen we bepalingen voor klinisch farmacologisch onderzoek en voor de patiëntenzorg, zoals Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en klinisch toxicologisch onderzoek. Daarnaast doen we veel experimenteel onderzoek in cel- en diermodellen.

Aanvragen laboratoriumonderzoek van geneesmiddelen, drugs en vergiften

Alle geneesmiddelbepalingen die routinematig uitgevoerd kunnen worden in humaan materiaal (bloed via conventionele afname in buizen of m.b.v. een dried blood spot, urine, speeksel, haar en liquor) staan vermeld in de Bepalingenwijzer.

Bepalingenwijzer

In de Bepalingenwijzer staat voor iedere geneesmiddelbepaling de bepalingsfrequentie (of de bepalingsdag), soort en hoeveelheid monster, verzendcondities, therapeutische en toxische referentiewaarden, een verwijzing naar de NVZA TDM- en/of NVZA/NVIC Toxicologieprotocollen, het Farmacotherapeutisch Kompas en een link naar het aanvraagformulier voor bepalingen.

Naast de routinematige bepalingen van geneesmiddelen in humaan materiaal kunnen (genees-)middelen of toxische stoffen gecontroleerd en geïdentificeerd worden in andere materialen. Alvorens dit wordt uitgevoerd dient u contact op te nemen met het laboratorium.

Wanneer resultaat?

Aangezien voor het merendeel van de bioanalyses gebruik wordt gemaakt van LC-MS/MS methoden kunnen de meeste analyses binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst worden uitgevoerd en gerapporteerd. Indien het een Orbitrap LC-MS screening betreft of een analyse van een stof die niet op de Bepalingenwijzer staat, dan wordt de termijn waarbinnen de analyse wordt uitgevoerd overlegd. Drugs Of Abuse (DOA) analyse m.b.v. LC-MS/MS wordt eens per 2 weken ingezet (zoals vermeld op Bepalingenwijzer).

De analyse resultaten worden na autorisatie gepubliceerd in het EPD van het UMCG, geprint en zijn voor externe aanvragers te raadplegen via onze Cyberlab portal. Hierover ontvangt de externe aanvrager een geautomatiseerd e-mail bericht. Om toegang te krijgen tot Cyberlab is een account bij het UMCG noodzakelijk. Dit is via het laboratorium aan te vragen. Indien de externe aanvrager geen Cyberlab account heeft, worden de uitslagen per post verstuurd. Bij toxische of sterk afwijkende waarden proberen we u direct telefonisch op de hoogte te stellen. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer op het aanvraagformulier.

Spoedbepalingen of afwijkende bepalingen

Spoedbepalingen of afwijkende analyses zijn vaak mogelijk na telefonisch overleg via (050) 361 40 81. Bel buiten werktijd naar (050) 361 61 61 en vraag naar de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Bij spoedbepalingen wordt een spoedtarief gerekend.

Ook zijn er in het laboratorium mogelijkheden voor het ontwikkelen van bepalingen in het kader van onderzoek.

Kosten van de bepalingen

De kosten van onze bepalingen staan in de lijst 'tarieven onderlinge dienstverlening’.
Indien een bepaling niet in deze lijst staat, kunt u voor de kosten contact opnemen het hoofd van het laboratorium of de hoofdanalist.

Contact

 • Op de Bepalingenwijzer staan aanwijzingen over het verzenden van monsters.

  Postadres voor versturen laboratoriummonsters

  Indien u monsters per post verstuurt, kan dit alleen op maandag, dinsdag of woensdag. Het adres is:

  Universitair Medisch Centrum Groningen
  Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie
  Laboratorium
  Huispostcode AP40
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Met koerier tijdens kantoortijden

  Indien u op werkdagen tijdens kantoortijden per koerier monsters instuurt:

  Universitair Medisch Centrum Groningen
  Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie
  Laboratorium
  Ingang 45, 1e etage
  Petrus Campersingel 250
  9713 AP  Groningen

  Route:
  Vanuit trappenhuis (tegenover de gele liften) linksaf, na deur rechtsaf. Dan bij de deur melden via telefoonnummer: (050) 361 40 81.

  Met koerier buiten kantoortijden

  Stuurt u buiten kantoortijden per koerier monsters in, dan kan dat alleen na afstemming met de dienstdoende of laboratoriumapotheker. Het adres is:

  Universitair Medisch Centrum Groningen
  Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie
  Laboratorium, huispostcode AP40

  Lever de monsters af bij de hoofdingang van het UMCG:
  Hoofdingang UMCG
  Hanzeplein 1
  9713 GZ  Groningen

  Telefoonnummer Laboratorium: (050) 361 40 81. Bel buiten kantoortijden naar het algemene nummer van het UMCG: (050) 361 61 61.

 • Meer informatie over het afnemen van dried blood spots en het versturen ervan kunt u vinden via onderstaan de links:

 • Het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie voert 7 dagen per week een groot aantal verschillende geneesmiddel- en toxicologische bepalingen uit. Al deze bepalingen en de toelichting, referentiewaarden en farmacokinetische gegevens, staan weergegeven in de Bepalingenwijzer.

  Indicaties voor geneesmiddelbepalingen:

  • De indicaties voor geneesmiddelbepalingen kunnen o.a. zijn:
  • Grote inter- of intra individuele verschillen in farmacokinetiek of farmacodynamiek.
  • Kleine therapeutische breedte van het betreffende geneesmiddel (d.w.z. klein verschil tussen therapeutische en toxische concentraties).
  • Het farmacodynamisch effect is niet direct waarneembaar.
  • Geen of onverwacht effect bij standaarddosering (bv. een vermoeden van therapie ontrouw).
  • Afwijkende kinetiek (lever- of nierfunctiestoornis, interactie met ander geneesmiddel, ziekte, afwijkende CYP-status).
  • Nieuwe of afwijkende therapie (geneesmiddel, toedieningsvorm en -weg, kinderen).

  Indicaties voor toxicologische bepalingen:

  • De indicaties voor toxicologische bepalingen zijn:
  • Klinisch beeld geeft geen uitsluitsel over intoxicatie.
  • Ondersteuning in stellen van diagnose: bevestigen of uitsluiten van intoxicatie.
  • Ondersteuning voor de beslissing om de patiënten wel of niet te behandelen.
  • Behandeling is mede afhankelijk van de bloedconcentratie.
  • Prognose.
  • Effectiviteit en/of beëindiging van de behandeling.
  • Het uitsluiten of aantonen van  intoxicatie met meerdere middelen.
 • Het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie analyseert veegproefmonsters ter controle na schoonmaak, toediening en bereiding van cytostatica. In dit kader kunnen cyclofosfamide, ifosfamide, 5-fluorouracil, methotrexaat en platina worden bepaald. In de Bepalingenwijzer vindt u informatie en een instructie omtrent het vegen, extraheren en versturen van de veegmonsters.

  Voor het analyseren van veegproeven kunt u contact opnemen met de hoofdanalist, ing. H. Kuiper: (050) 361 10 58[email protected].

Kwaliteitscertificaten

Klinische Farmacie en Farmacologie voert een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001.  Het Laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is ISO15189:2012 (M170) geaccrediteerd.

Bekijk hoe we omgaan met kwaliteit en patiëntveiligheid.

Contact

Voor algemene vragen over aanvragen laboratoriumonderzoek kunt u bellen of mailen naar het laboratorium.