Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie

We zijn als afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie verantwoordelijk voor de medicijnen van patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden of de polikliniek bezoeken. We kijken samen met de dokters welke medicijnen het beste gebruikt kunnen worden. We zorgen ervoor dat de afdelingen de medicijnen krijgen, die nodig zijn voor de patiënten in het UMCG. Veel van deze medicijnen kopen we in. Wat we niet inkopen, maken we zelf.

We bewaken ook of het gebruik van medicijnen goed gaat. Bij opname en ontslag dragen we de juiste informatie over de medicijnen over. En we geven voorschrijvers advies over onder andere interacties, doseringen en dubbelmedicatie. Als het nodig is, bespreken we met de patiënt hoe die het best de medicijnen kan gebruiken. Zo  dragen we bij aan de patiëntveiligheid.

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie bestaat uit 3 onderdelen: de Sectie Patiëntenzorg, Sectie Onderzoek en Sectie Onderwijs en Opleiding.

Sectie Patiëntenzorg

Klinische dienstverlening en assortimentsbeheer

De afdeling zorgt voor:

  • Medicatiebewaking en -begeleiding door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de keuze van het juiste medicijn en de juiste toepassing aan patiënten, voorschrijvers en verpleegkundigen.
  • Het veilig gebruik van medicijnen in de vorm van UMCG breed beschikbare protocollen voor het klaarmaken van medicijnen, bijsluiters, werkprocedures, en als helpdesk bij inhoudelijke en logistieke vragen.
  • Het overnemen van bepaalde verpleegkundige handelingen. Bijvoorbeeld het klaarmaken van injecties en infusen voor toediening.
  • De inrichting van het elektronisch patiëntdossier voor medicatiebewaking en -begeleiding. En ook voor veilig voorschrijven, klaarmaken en toedienen van medicijnen.
  • Het inkopen en leveren van medicijnen aan in het ziekenhuis opgenomen patiënten.
  • Een veilige overdracht van informatie over medicijnen bij opname of polikliniek bezoek.

Bereidingen

We bereiden geneesmiddelen voor individuele patiënten en op voorraad. Zoals infusie- en injectie vloeistoffen, oogdruppels, tabletten, capsules, zetpillen, dranken en crèmes, cassettes en infuuspompjes (zogenaamde ‘easypumps’).

We hebben een grote bereidingsafdeling, waar we een breed pakket aan geneesmiddelen bereiden, waaronder ook biotechnologische producten, Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's). Geneesmiddelen ontwikkeld door onderzoeksgroepen binnen het UMCG of RUG worden op deze manier door ons bereid.

Voor de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) doen we inkoop, bereiding, kwaliteitscontrole en medicatiebewaking van radiofarmaca.

Voor de ontwikkeling van bereidingen voor klinisch geneesmiddelen onderzoek werken we samen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en RadboudUMC Nijmegen. Deze geneesmiddelen worden bereid in Apotheek A15 in Gorinchem.

Lees meer over het bestellen van geneesmiddelen

Laboratorium

Binnen het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie voeren we bepalingen uit van medicijnen in het bloed. Dit doen we in het kader van bewaken van de juiste dosis (Therapeutic Drug Monitoring (TDM)). Maar ook in het geval van overdoseringen (klinisch toxicologisch onderzoek).
Daarnaast wordt door het laboratorium ondersteuning geboden bij experimenteel onderzoek in cel- en diermodellen en bij klinisch farmacologisch onderzoek.

Lees meer over ons Laboratoriumonderzoek

Poliklinische Apotheek UMCG

Als een patiënt speciale medicijnen thuis moet gebruiken, dan kan die ze ophalen bij de Poliklinische apotheek in het UMCG. Door de poliklinische apotheek wordt ook de overdracht van informatie over medicijnen bij ontslag uitgevoerd.

Sectie Onderzoek

Als afdeling ondersteunen wij het klinisch onderzoek dat in het UMCG uitgevoerd wordt. Dit gebeurt via de onderafdeling Ondersteuning Klinisch Onderzoek (OKO).
Daarnaast doen wij zelf onderzoek naar medicijnen en medicijngebruik. Dit eigen onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de Sectie Onderzoek.

Lees meer over ons onderzoek.

Sectie Onderwijs en Opleiding

Vanuit deze sectie wordt het farmacologie onderwijs aan onder andere geneeskundestudenten en farmaciestudenten vormgegeven. Daarnaast is deze sectie verantwoordelijk voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker en de opleiding tot klinisch farmacoloog.

Contact

Secretariaat, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur. Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen