Onderwijs en opleiding KFF

Als afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie verzorgen we onderwijsactiviteiten voor de universitaire studies farmacie, geneeskunde, levenswetenschappen, molecular medicine and innovative treatment, en medical-pharmaceutical sciences. Daarnaast geven we onderwijs aan analisten, apothekersassistenten en andere professionals.

Het onderwijs omvat onder meer:

 • Geneesmiddelonderwijs voor de bachelor- en masteropleidingen van Geneeskunde, Farmacie en Levenswetenschappen
 • Cursussen op het gebied van geneesmiddelonderzoek, GCP, GMP enzovoort
 • Onderwijs Forensische Geneeskunde (FMW), analyse en toxicologie (UCF) en het AVV-vak criminalistiek
 • Stageplekken voor de universitaire studies farmacie, geneeskunde en levenswetenschappen, en de masteropleidingen MMIT en MPS.
 • Stageplekken voor analisten, farmakundigen en biotechnici
 • Het nieuwe opleidingscurriculum ziekenhuisfarmacie wordt vormgegeven inclusief het ZAPIKO-model (ziekenhuisapotheker in opleiding klinisch onderzoeker).
 • Post-doctorale opleidingen tot Klinisch Farmacoloog en tot Europees gecertificeerd Farmacoloog
 • Opleiding tot Europees geregistreerd toxicoloog.
 • Nascholing medisch specialisten, ziekenhuisapothekers en andere (para)medische disciplines waaronder verpleegkundigen en verloskundigen.

Studeer je of wil je je verder specialiseren in Klinische Farmacie en Farmacologie? Als afdeling verzorgen we verschillende opleidingsprogramma's, waaronder:

 • De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie heeft 8 erkende opleidingsplaatsen voor AIOS Ziekenhuisfarmacie die zich kunnen specialiseren tot ziekenhuisapotheker, ongeveer 1 instroomplaats per jaar. We werken voor de opleiding samen met de andere ziekenhuisapotheken in de OOR-NO volgens een vierjarig lokaal opleidingsprogramma gebaseerd op het landelijk opleidingscurriculum: Eindtermen, Leerdoelen en Opleidingsprogramma tot Ziekenhuisapotheker (ELOZ IV).

  De studie is door de Minister van VWS erkend als specialisme volgens de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

  Opleider

  De opleider is prof. dr. Marjolijn Lub-de Hooge. Telefoon: (050) 361 40 71, e-mail: [email protected]. Dr Wouter Bult is plaatsvervangend opleider. Telefoon: (050) 361 40 71, e-mail: [email protected].

 • Je kunt bij ons de post-doctorale specialisatie tot klinisch farmacoloog volgen.

  Je besteedt ongeveer 1700 uur aan de opleiding, verdeeld over gemiddeld 2 jaar. De exacte duur hangt af van je beschikbare tijd. De opleiding is onbezoldigd en doe je gewoonlijk vanuit/naast een aanstelling in een geneesmiddel-gerelateerde werksituatie.

  Over de opleiding

  De opleiding tot klinisch farmacoloog is bedoeld om wetenschappelijk geschoolde werknemers met een medische of (bio)farmaceutische achtergrond extra farmacologische verdieping te bieden op het gebied van geneesmiddelonderzoek en specialistische farmacotherapie en toepassing van geneesmiddelen in de patiëntenzorg.

  Na de opleiding heb je kennis van de specialistische farmacologie (zowel farmacokinetiek als farmacodynamiek), specifieke deskundigheid op één of meerdere farmacotherapeutische deelgebieden, bijwerkingen, interacties en intoxicaties en van klinisch geneesmiddelen onderzoek.

  Als klinisch farmacoloog kun je als adviseur worden gevraagd bij onderzoeken waar geneesmiddelen worden toegepast. De klinisch farmacoloog kan ook participeren in de Medisch Ethische Toetsingscommissies. De Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen schrijft voor dat de METc een klinisch farmacoloog in hun midden moet hebben.

  Ook kun je als klinisch farmacoloog geconsulteerd worden bij en adviezen geven bij klinisch farmacologische/farmacotherapeutische vragen of problemen in de patiëntenzorg.

  Opleidingsprogramma Groningen

  De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is bevoegd om samen met beide in Groningen gevestigde CRO’s (i.e. PRA/ICON en QPS), de opleiding tot klinisch farmacoloog te verzorgen. Deze opleiding is bedoeld voor wetenschappelijk geschoolde werknemers met een (bio)medische of (bio)farmaceutische achtergrond.

  Het opleidingsprogramma stel je zelf samen uit verplichte en keuze onderdelen/modules. Vul daarvoor deze formulieren in:

  Vul bij DATUM de datum in van insturen naar de lokale opleidingscommissie.

  De aanvraag gaat voor beoordeling naar de lokale opleidingscommissie in Groningen en na goedkeuring ter beoordeling naar de Nederlandse Vereniging Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB). Na centrale landelijke goedkeuring kun je starten met het opleidingsprogramma.

  Wil je meer informatie over de opleiding, het opgeven of aanvraag insturen? Stuur dan een mail naar [email protected].

  Opleiders

  De opleiders zijn prof. dr. Hjalmar Bouma en prof. dr. Jos Kosterink.

  Kijk voor meer informatie over Klinische Farmacologie en de opleiding in het algemeen op de site van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie.

 • We verzorgen ook de post-doctorale opleiding tot Europees gecertificeerd farmacoloog (EuCP).

  De accreditatie wordt verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, alwaar ook het opleidingsprogramma beschreven staat. Een PhD verkregen op een farmacologisch onderwerp is een vereiste.

  De opleider is prof. dr. Rob Henning, [email protected].

 • De opleiding tot toxicoloog is bedoeld om wetenschappelijk geschoolde werknemers met een medische of (bio)farmaceutische achtergrond extra toxicologische verdieping te bieden op het gebied van toxiciteit van geneesmiddelen en andere stoffen. Na voltooiing van het opleidingsprogramma heeft de toxicoloog kennis van de meeste aspecten van de toxicologie alsmede specifieke deskundigheid op één of meerdere deelgebieden.

  Als toxicoloog kun je als adviseur worden gevraagd bij vraagstukken over de toxiciteit van geneesmiddelen en andere stoffen. Ook kun je als toxicoloog geconsulteerd worden bij en adviezen geven bij klinisch toxicologische vragen of problemen in de patiëntenzorg.

  Meer informatie over de toxicologie en de opleiding in het algemeen staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie.

  Opleidingsprogramma Groningen

  We zijn als afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie bevoegd om samen met het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) de opleiding tot Europees Geregistreerd Toxicoloog te verzorgen. Deze opleiding is bedoeld voor wetenschappelijk geschoolde werknemers met een (bio)medische of (bio)farmaceutische achtergrond.

  De doorlooptijd hangt af van de tijd die er aan besteed kan worden en wanneer, en duurt daardoor ongeveer 2 jaar. De opleiding is onbezoldigd en doe je gewoonlijk vanuit/naast een aanstelling in een geneesmiddel-gerelateerde werksituatie.

  Met de opleider stel je het opleidingsprogramma samen uit verplichte en keuze onderdelen/modules. De instructies voor het indienen van een opleidingsaanvraag staan op de website van Nederlandse Vereniging voor Toxicologie. Daarna gaat de aanvraag voor beoordeling naar de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT).

  Na centrale landelijke goedkeuring kun je starten met het opleidingsprogramma.

  Opleider

  De opleider is prof. dr. Daan Touw.

  Wil je meer informatie over de opleiding, het opgeven of aanvraag insturen? Stuur dan een e-mail naar prof. dr. D.J. Touw: [email protected].

Stageplaatsen bij Klinische Farmacie en Farmacologie

We hebben regelmatig plaats voor stages voor een groot aantal opleidingen waaronder geneeskunde, farmacie, life sciences, biologie, farmakunde en HLO/MLO.

Voor informatie over beschikbaarheid van stageplaatsen kun je bellen met het secretariaat via tel.nr. (050) 361 40 71.

Voor informatie over beschikbaarheid van stage- en afstudeerplekken van de MLO (3e en 4e jaars) en HLO (4e jaars) chemie opleiding kun je mailen naar de hoofdanalist van het Laboratorium KFF: [email protected]

Kijk voor stages ook bij Onderwijs en opleiden van het UMCG