•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding tot ziekenhuisapotheker

Print 

Achtergrond

Met ingang van december 1998 is ziekenhuisfarmacie officieel erkend als specialisme en als zodanig opgenomen in de wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG).

De opleiding

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt vier jaar en vindt plaats onder begeleiding van (een) erkende opleider(s) in een of twee erkende opleidingsinstellingen. De opleiding tot ziekenhuisapotheker is formeel geregeld vanuit de beroepsgroep ziekenhuisapothekers (NVZA) en deze beroepsgroep beschikt over eisen die aan de opleiding worden gesteld. De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie beschikt over de opleidingsbevoegdheid vier kandidaten op te leiden tot ziekenhuisapotheker.

De opleiding in het UMCG vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de opleider, tevens hoofd Klinische Farmacie en Farmacologie en een plaatsvervangend opleider. Daarnaast dragen alle geregistreerde ziekenhuisapothekers met activiteiten en (deel) verantwoordelijkheden in het primaire proces alsook stafleden bij aan de opleiding tot ziekenhuisapotheker. In het kader van de opleiding wordt samengewerkt met de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis.

De opleiding is in drie perioden ingedeeld. Het eerste jaar is een oriëntatiejaar op de gehele opleiding en is erop gericht dat de ziekenhuisapotheker in opleiding inzicht krijgt in de verschillende facetten van de ziekenhuisfarmacie.
Na deze oriëntatie volgt verbreding en verdieping in het 2e en 3e jaar van de opleiding. Hierbij krijgt de ziekenhuisapotheker in opleiding te maken met de verschillende onderafdelingen en aandachtsgebieden binnen de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie en farmaceutische activiteiten en commissies in het UMCG. Tijdens de opleiding wordt een registratieonderzoek uitgevoerd en de opleiding wordt afgesloten met een verdiepingsfase in het 4e jaar.

Naast het werken in een ziekenhuisapotheek worden cursussen gevolgd conform het opleidingsprogramma. In het eerste jaar zijn dit 10 farmacotherapeutische / klinische onderwerpen zoals kindergeneeskunde, infectieziekten en longziekten. In het tweede en derde jaar zijn er nogmaals cursussen over deze onderwerpen met verbreding en verdieping. Daarnaast zijn er in het tweede en derde jaar verschillende beroepsgeoriënteerde cursussen, zoals onderzoek, bereidingen, laboratorium, medicatiebegeleiding en bedrijfsvoering.

Tijdens de opleiding vinden maandelijkse voortgangsgesprekken plaats tussen de ziekenhuisapotheker in opleiding, de opleider en de betrokken ziekenhuisapothekers.
Benodigde documenten en regelingen zijn terug te vinden op de site van de KNMP, zie link onder gerelateerde items.