•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoofd-hals chirurgie

Print 

In het thema Hoofd-hals chirurgie (voorzitter dr. M.W. Stenekes) is met name de zorg voor ouderen die een hoofd-halsreconstructie moeten ondergaan na tumorablatio een kerntaak, tevens de zorg voor kinderen met schisis en craniofaciale afwijkingen. Daarnaast zijn we landelijk expertisecentrum op het gebied van n. facialis problematiek. Voor alle drie de speerpunten zijn al jaren multidisciplinaire werkgroepen actief. Voor schisis is dit het schisisteam, dat een van de grootste van Nederland is. Verdere speerpunten zijn functionele rhinoplastieken en neusreconstructies.

In het kader van hoofd-halsreconstructies hebben we een zeer vruchtbare samenwerking met de oncologisch chirurgen van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en KNO en een wekelijkse bespreking, waarin alle patiënten die een hoofd-halsreconstructie moeten ondergaan de revue passeren. We passen state-of-art technieken toe, en passen met name gesteelde en vrije lappen toe.

Op facialisgebied zijn we zoals gezegd expertisecentrum. Het volledige arsenaal aan statische en dynamische reconstructies wordt bij ons uitgevoerd en we hebben een gezamenlijk spreekuur voor probleemgevallen samen met de oogartsen en mimetherapeuten.

Voor kinderen met schisis en craniofaciale afwijkingen bieden we het volledige spectrum aan behandeling en zijn verantwoordelijk voor alle primaire schisisoperaties, zoals sluiten van de lipspleet, de gehemeltespleet en de spraakverbeterende operaties (pharynxplastieken). De schisis-chirurg is Dr. M. Ruettermann.
Verder worden secondaire correcties aan neus en lip zodra nodig in de loop van de groei gedaan, ook oor- of ooglidcorrecties behoren tot het gebruikelijke behandelspectrum. Een definitieve neuscorrectie wordt meestal gedaan als de neus is volgroeid.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram