Wat is genderdysforie?

​​​Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. Het gender past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten.

‘Gender’ is een breed begrip. Het heeft te maken met hoe iemand zichzelf ervaart (genderidentiteit), maar ook met hoe anderen omgaan met genderverschillen en genderrollen. Mensen met genderdysforie uiten zich dan ook erg verschillend. Bijvoorbeeld:

  • sommige mensen leven voor een klein deel van de tijd, of in een kleine kring volgens het wensgeslacht
  • sommigen leven genderneutraal
  • anderen kiezen ervoor om helemaal te leven in de gewenste genderrol, dus ook qua kleding, gedrag en voornaam
  • weer anderen kiezen voor een lichamelijke behandeling, zodat het lichaam beter gaat passen bij het gender

Weet u nog niet hoe u met genderdysforie wilt leven? Of vindt u het moeilijk om de omgeving te informeren over de genderdysforie? Dan kan het goed zijn om daarbij psychologische hulp te vragen. Laat u door uw huisarts verwijzen naar een seksuoloog of een psycholoog. U kunt ook altijd terecht bij een lotgenotenvereniging voor allerlei informatie en steun. U moet dit wel duidelijk hebben voor uzelf, voordat u zich laat verwijzen naar het UMCG. Bespreek dit ook met uw verwijzer.

Verwijzing naar het UMCG

Voor een afspraak met het Genderteam heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, een GGZ-instelling of een specialist. De behandeling en begeleiding in het UMCG is alleen voor personen van 17 jaar en ouder die een medische behandeling willen voor genderdysforie.

Behandeling

Mensen die het gevoel hebben dat hun lichaam niet past bij hun genderidentiteit, kunnen bij het UMCG terecht voor een lichamelijke behandeling. Dit kan een behandeling zijn met hormonen. Maar het kunnen ook operaties zijn. Vóór een eventuele lichamelijke behandeling, heeft u eerst altijd een aantal gesprekken. Deze gesprekken zijn nodig om samen met u na te gaan of een lichamelijke behandeling mogelijk is.

Voor heel veel mensen is een lichamelijke behandeling een verbetering voor hun leven. Maar de lichamelijke behandeling is ingrijpend en heeft veel gevolgen voor uw lichaam en uw leven. Daarnaast is het resultaat van de behandeling voor een groot deel blijvend. Daarom is het zo belangrijk dat u van tevoren goed nadenkt over hoe u wilt leven met genderdysforie.

Wanneer geen behandeling?

Het UMCG kan u niet altijd of niet meteen behandelen, bijvoorbeeld:

  • er is geen sprake van genderdysforie
  • er is een lichamelijke aandoening waarbij de medische behandeling niet mogelijk is
  • er is een psychiatrische aandoening die onvoldoende stabiel is of niet voldoende is behandeld
  • er zijn leefomstandigheden die een risico vormen
  • u heeft een verslaving

Misschien zijn deze problemen wel op te lossen. Probeer dit vóórdat u zich laat verwijzen. Bespreek dit ook met uw verwijzer. Bij twijfel kan uw verwijzer overleggen met het Genderteam.

Wachtlijst

Na de verwijzing komt u op de wachtlijst. U krijgt van ons een bevestiging van de aanmelding en een ruwe inschatting van de wachttijd. Er zijn veel aanmeldingen. Daarom is de wachttijd lang. Bekijk de wachttijden.

Jonger dan 17?

Kinderen en jongeren tot 17 jaar kunnen voor puberteitsremming en behandeling terecht in het VUmc in Amsterdam. Kinderen en jongeren in Noord-Nederland kunnen voor het voortraject naar de Genderpoli van Jonx.

Voorlichtingsdag

We organiseren een paar keer per jaar een informatiebijeenkomst voor mensen die op de wachtlijst staan en hun naasten. U krijgt daarvoor van ons een uitnodiging. Ook de lotgenotenorganisaties houden informatieavonden en bijeenkomsten.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Genderteam bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.