Verwijsinformatie Plastische Chirurgie

Verwijsinformatie voor plastische chirurgie, reconstructieve chirurgie, handchirurgie en esthetische of cosmetische chirurgie.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, verzekeringsmaatschappijen

 • Regulier

  • Huisarts verwijst via Zorgdomein, per post of per fax.
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis, of wordt telefonisch opgeroepen.

  Semi-spoed

  Verwijzer verwijst via Zorgdomein, stuurt fax of verwijst telefonisch. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  (050) 361 61 61, doorverbinden met dienstdoende plastisch chirurg.


 • Plastische chirurgie
  HPC BB80
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 92 51

  Telefoonnummer voor patiënt:
  (050) 361 21 74
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor OK-planning:
  ​(050) 361 55 96
  ma - vrij 9.00 - 11.00 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 32 20
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 361 21 74
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 35 31 of (050) 361 61 61, doorverbinden met 46562


 • Hoofd polikliniek

  E.A. Olthof en Mw. J.P. Dijkstra

  Afdelingshoofd

  prof. dr. P.M.N. Werker

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Aangezichtchirurgie
  Prof. dr. P.M.N. Werker, Dr. T.R. Middelberg, Drs. M.A. Huijing, Drs. M. Ruettermann, Drs. T.M.T. Tempelman

  Decubitus
  Drs. V.C. van Aalst, Drs. T.M.T. Tempelman

  Dupuytren
  Prof. dr. P.M.N. Werker, Dr. T.R. Middelberg, Drs. M. Ruettermann, Drs. M.W. Stenekes, Drs. T.M.T. Tempelman

  Esthetische Chirurgie
  Prof. dr. B. van der Lei, Dr. Y. Eltahir, Drs. M.A. Huijing, Drs. P.C.K.H. Khoe, Drs. M.W. Stenekes

  Facialis
  Prof. dr. P.M.N. Werker

  Gender
  Dr. T.R. Middelberg, Drs. T.M.T. Tempelman

  Handchirurgie
  Prof. dr. P.M.N. Werker, Dr. T.R. Middelberg, Drs. M. Ruettermann, Drs. T.M.T. Tempelman

  Polschirurgie
  Dr. T.R. Middelberg, Drs. M. Ruettermann

  Mammareconstructie
  Prof. dr. P.M.N. Werker, Mw. drs. V.C. van Aalst, Drs. M.A. Huijing, Drs. P.C.K.H. Khoe, Dr. T.R. Middelberg, Drs. M. Ruettermann, Drs. M.W. Stenekes, Drs. T.M.T. Tempelman

  Verpleegkundig consulent
  Mw. A.K. van Minnen – van der Veen

  ​Reconstructieve Chirurgie
  Prof. dr. P.M.N. Werker, Drs. M.A. Huijing, Drs. P.C.K.H. Khoe, Drs. M.W. Stenekes, Drs. T.M.T. Tempelman

  ​Schisis
  Drs. M. Ruettermann

  Verpleegkundig Consulent
  M. Dreise