Wachttijden - Plastische Chirurgie

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

 

 
  1e bezoek Polikliniek Dagbehandeling Opname
Algemeen   niet bekend niet bekend
Congenitale ptosis palpebrae 2    
Schisis 2    
Verdenking kwaadaardigheid van de huid 1    
Reconstructieve Chirurgie      
Mammareconstructie 4    
Aangezichtsverlamming 3    
Handchirurgie      
Dupuytren 2    
CTS 2    
Ulnaris compressie 2    
Pols 2    
Esthetische chirurgie      
Borstvergroting 2    
Borstverkleining 2    
Buikwandcorrectie 2    
Blepharoplastiek 2    
Verworven ptosis palpebrae 2    

Afdeling

Laatst gewijzigd op