UMCG Expertisecentrum voor Schisis

Het UMCG is een expertisecentrum op het gebied van diagnose en behandeling van kinderen met schisis. Schisis is een zeldzame aandoening. We richten ons op de diagnose en behandeling van verschillende vormen van schisis bij kinderen. We doen al meer dan 60 jaar onderzoek naar deze aandoening om zo de zorg voor kinderen en volwassenen met schisis te verbeteren.

Het UMCG is een expertisecentrum voor kinderen met de zeldzame aandoening schisis. Sommige aandoeningen komen zo weinig voor dat het goed is om de kennis over en het onderzoek naar deze aandoeningen samen te brengen in een expertisecentrum.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expertisecentrum voor de zorg voor patiënten met deze aandoening.

Wat is schisis?

Schisis is een aangeboren afwijking in het gezicht. Er zijn verschillende vormen: 

  • een spleet in (een deel van) de bovenlip  
  • een spleet in de bovenlip en in (een deel van) de bovenkaak  
  • een spleet in de lip, de kaak en het gehemelte (volledige schisis)  
  • alleen een spleet in het gehemelte 

Combinaties komen ook voor.  

Ongeveer 1 op de 700 kinderen in Nederland wordt geboren met een vorm van schisis. Schisis ontstaat in de eerste 3 maanden van de zwangerschap. De oorzaak van een schisis is niet altijd duidelijk.

Eerste afspraak

Een schisis is vaak al te zien op de 13- of 20 weken echo. De verloskundige verwijst je dan door naar het Centrum voor Zwangeren in het UMCG. Wij bekijken bij wie je het best terecht kunt.

Soms zien we pas bij de geboorte dat een kind een schisis heeft. Dat kan komen doordat de schisis alleen in de mond zit. Jouw verloskundige of specialist verwijst je dan door naar het Schisisteam. 

We geven je informatie over schisis, voeding en voedingsproblemen en over de mogelijke operaties. Als je wilt kunt je begeleiding krijgen van onze verpleegkundig consulenten. 

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Kinderen komen meestal direct na de geboorte bij ons. We kijken dan altijd eerst of een baby genoeg voeding binnen krijgt. Jullie krijgen ook een afspraak bij de plastisch chirurg. Die bekijkt om welk soort schisis het gaat en welke behandelingen mogelijk zijn. 

Voordat een behandeling begint, krijg je altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we wat dit voor jou betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Kinderen blijven bij ons tot ze volwassen zijn. Vaak is het eindresultaat van de behandeling namelijk pas duidelijk tussen het 16e en 20e levensjaar. De kinderen zijn dan uitgegroeid. In die periode kom je regelmatig terug. We doen verschillende onderzoeken en behandelingen zoals een beugel en operaties om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Behandelteam Schisis

Voor de behandeling van schisis is veel specialistische kennis nodig. Schisis heeft namelijk niet alleen gevolgen voor het uiterlijk, maar kan ook veel invloed hebben op het gehoor, de spraak, de neus, de ontwikkeling van de kaak, het gebit en de persoonlijke ontwikkeling van een kind.

Daarom hebben we in het UMCG die kennis gebundeld in een multidisciplinair team. In dit team bespreken we 1 keer per maand de patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO). Dit doen we samen met onze collega's van het MCL. 

In het UMCG Expertisecentrum voor Schisis werken verschillende specialisten samen. Zoals plastisch chirurgen, KNO-artsen, kinderartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, logopedisten, verpleegkundig consulenten, orthopedagogen, tandartsen, gynaecologen, medisch maatschappelijk werkers en andere ondersteunende zorgverleners. Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Bekijk het team

Wetenschappelijk onderzoek naar schisis

Om de zorg voor onze patiënten te verbeteren doen we onderzoek. We richten ons op het onderzoeken en verbeteren van bestaande en nieuwe behandelmethodes. Zo kunnen we het zorgtraject voor onze patiënten wetenschappelijk onderbouwen en verantwoord met nieuwe behandelmethodes beginnen.

Opleiding en onderwijs

In het UMCG leiden we AIOS op tot specialisten in de zorg voor mensen met een schisis. We delen onze kennis door het geven van scholing, postacademisch onderwijs in de vorm van refereeravonden. Ook schrijven we publicaties om zo onze kennis te delen.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Het Schisisteam van het UMCG werkt nauw samen met het Schisisteam van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Samen zijn we Schisisteam Noord. We overleggen, kijken met elkaar mee, organiseren samen bijeenkomsten en leren zo van elkaar. Dit doen we op het gebied van de zorg voor onze patiënten, maar op het gebied van onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Contact

U kunt het Schisisteam bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. tussen 9.00 uur en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen