Plastische Chirurgie Onderwijs en opleiding Plastische chirurgie

Op de afdeling Plastische Chirurgie doen studenten Geneeskunde praktijkervaring op tijdens hun co-schappen. De afdeling Plastische Chirurgie verzorgt de opleiding tot plastisch chirurg. Bij de opleiding horen een stage brandwondchirurgie in het Martini Ziekenhuis in Groningen en een jaar perifere stage.

Het UMCG is een universitair ziekenhuis. Naast patiëntenzorg en onderzoek heeft het ziekenhuis tot taak het verzorgen van opleidingen en onderwijs.

Het curriculum van de faculteit geneeskunde heet G2010. Op de website van de RUG vindt u informatie over het curriculum, de bekwaamheden en allerlei nieuws en achtergrondinformatie. De opleiding geneeskunde heeft een bachelor en een mastergedeelte. Beide duren 3 jaar. De masterfase bestaat uit:

 • M1-stage UMCG: In het vierde jaar van de opleiding Geneeskunde lopen co-assistenten stage in het UMCG. De stage valt uiteen in vier blokken, namelijk: Heelkunde, Levenscyclus, Beweging en Geneeskunde.
 • M2-stage Periferie: De M2-stage vindt plaats in een ziekenhuis in de periferie. De co-assistent doorloopt hier weer enkele blokken.
 • M3-stage UMCG: De M3-stage wordt ook wel semi-artsenstage genoemd. Tijdens deze stage functioneert de co-assistent zelfstandig onder supervisie.
 • Het UMCG is een universitair ziekenhuis. Naast patiëntenzorg en onderzoek heeft het ziekenhuis tot taak het verzorgen van opleidingen en onderwijs.

  Het curriculum van de faculteit geneeskunde heet G2010. Op de website van de RUG vindt u informatie over het curriculum, de bekwaamheden en allerlei nieuws en achtergrondinformatie.

  Informatie voor nieuwe co-assistenten

  Via de e-mail ontvang je van dr. T.R. Middelberg tijdig informatie over de aanvang van je stage. Je wordt op de vrijdagmiddag voor aanvang van je stage verwacht. De 'oude' co-groep zal je een introductie geven. Op de eerste dag van je stage krijg je een introductie van een physician assistent. Zij geven een praktische instructie over de zaalwerkzaamheden. Zij doen ook de wekelijkse beoordelingen.

  Roosters

  Op basis van het programma van de stafleden en de assistenten wordt een rooster opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de stage-eisen van het raamplan Geneeskunde. Het rooster bevat altijd een spreekuur op de polikliniek, tijd voor het maken van patiëntenstatussen en het bijwonen van een of meerdere operaties. Verder doe je mee met de onderwijsmomenten van de afdeling Plastische Chirurgie. De roosters worden vooraf per email verzonden. Je kunt altijd op het secretariaat terecht voor een nieuw exemplaar.

  Literatuur

  Aan het begin van de stage ontvang je 2 boeken ter bestudering. Aan het eind van je stage moeten deze boeken worden ingeleverd! Het gaat om de volgende boeken:

  • Fundamental Techniques of Plastic Surgery and their surgical applications 10e editie, Alan D., McGregor and I.A. McGregor
  • Atlas van de pols en hand,
Van Lieshout

  Beoordeling

  De stage wordt beoordeeld aan de hand van een modelstatus, het logboek en de eindpresentatie tijdens de lunchbespreking op woensmiddag tussen 12.00-13.00 uur.

  Eindpresentatie

  Aan het einde van de stage (tijdens de laatste twee weken) moet je een eindpresentatie van 10 minuten houden tijdens de lunchbespreking op woensdag. Je kiest zelf een onderwerp, bijvoorbeeld over een casus die tijdens de stage is behandeld, of een onderwerp waar je nog niet eerder van had gehoord.

  Huisregels

  Tijdens de stage zijn er een paar regels waar je rekening mee moet houden.

  • Bij vragen en problemen altijd contact opnemen met dr. T.R. Middelberg ([email protected] / pieper 77899)
  • De sleutel van de assistentenkamer is te verkrijgen bij het secretariaat Plastische Chirurgie.

  Voor alle co-assistenten M1-stage Heelkunde is er een kamer beschikbaar met computers om rustig te kunnen werken. De kamer bevindt zich op de vierde verdieping. Toegang voor deze kamer kun je krijgen bij het secretariaat onderwijs van de afdeling Chirurgie, toestel 13770.

 • Sollicitaties voor opleidingsplaatsen kunnen schriftelijk worden gericht aan de opleider. De sollicitatieprocedure start drie tot zes maanden voordat een vacature ingaat aan de hand van brieven die in portefeuille zijn gehouden. Het sollicitatiegesprek vindt plaats met de opleider, stafleden en aios. Bij een succesvolle procedure ontvangt de kandidaat een schriftelijke bevestiging van de opleidingsplaats. De kandidaat dient zelf te solliciteren naar een vooropleidingsplaats.

  Kijk voor meer informatie op de site van OORNO .

  Algemeen

  De volledige opleiding tot plastisch chirurg wordt verzorgd door alle academische ziekenhuizen (behalve LUMC te Leiden) en drie niet-academische opleidingsinstellingen (MC Leeuwarden, Isalaklinieken te Zwolle en het Catharina ziekenhuis te Eindhoven). De duur van de opleiding bedraagt 6 jaar en bestaat uit een vooropleiding van 2 jaar algemene heelkunde en een vervolgopleiding van 4 jaar plastische chirurgie.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is verplicht (minimaal 1 voordracht en 1 artikel). Tevens bestaat de mogelijkheid de opleiding te combineren met promotie-onderzoek door aanstelling als assistent-geneeskunde in opleiding tot klinisch onderzoeker (agiko).

  Opleidingseisen

  Informatie over de opleidingseisen is te vinden op de website van de KNMG. Hier is het CCMS-kaderbesluit en het besluit Plastische Chirurgie terug te vinden.

  Opleider

  Prof.dr. P.M.N. Werker

  Per adres: secretariaat Plastische Chirurgie
  Huispostcode: BB81
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

 • Sollicitaties voor opleidingsplaatsen kunnen schriftelijk worden gericht aan de opleider. De sollicitatieprocedure start drie tot zes maanden voordat een vacature ingaat aan de hand van brieven die in portefeuille zijn gehouden. Het sollicitatiegesprek vindt plaats met de opleider, stafleden en aios. Bij een succesvolle procedure ontvangt de kandidaat een schriftelijke bevestiging van de opleidingsplaats. De kandidaat dient zelf te solliciteren naar een vooropleidingsplaats.

  Kijk voor meer informatie op de site van OORNO .

  Algemeen

  De volledige opleiding tot plastisch chirurg wordt verzorgd door alle academische ziekenhuizen (behalve LUMC te Leiden) en drie niet-academische opleidingsinstellingen (MC Leeuwarden, Isalaklinieken te Zwolle en het Catharina ziekenhuis te Eindhoven). De duur van de opleiding bedraagt 6 jaar en bestaat uit een vooropleiding van 2 jaar algemene heelkunde en een vervolgopleiding van 4 jaar plastische chirurgie.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is verplicht (minimaal 1 voordracht en 1 artikel). Tevens bestaat de mogelijkheid de opleiding te combineren met promotie-onderzoek door aanstelling als assistent-geneeskunde in opleiding tot klinisch onderzoeker (agiko).

  Opleidingseisen

  Informatie over de opleidingseisen is te vinden op de website van de KNMG. Hier is het CCMS-kaderbesluit en het besluit Plastische Chirurgie terug te vinden.

  Opleider

  Prof.dr. P.M.N. Werker

  Per adres: secretariaat Plastische Chirurgie
  Huispostcode: BB81
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

 • Kijk voor post-academisch onderwijs bij opleiden en onderwijs in het UMCG.