•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Esthetische Chirurgie georganiseerd vanuit het UCEC

Print 

Voor vragen, behandelingen, maar ook meer complexere zaken (second opinion, expertises, etc) met betrekking tot het uiterlijk kunt u terecht bij het Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie (UCEC). Het UCEC is de eerste universitaire privékliniek in Nederland op het gebied van Esthetische (Plastische) Chirurgie. De kliniek is (intramuraal) georganiseerd binnen de afdeling Plastische Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het UCEC biedt vanuit de veiligheid van een top universitair ziekenhuis (UMCG) perfecte zorg op maat op het gebied van de Esthetische (Plastische) Chirurgie: goede patiëntvoorlichting en informatie, patiënt vriendelijkheid,  vele vormen van behandelingen, snelle toegangstijden en borging van kwaliteit binnen een universitair opleidingsziekenhuis. Daarnaast zijn de tarieven in verhouding tot de uitgebreid geboden zorg gewoon scherp en goed te noemen.

De werkzaamheden binnen het UCEC worden uitgevoerd door de ervaren stafleden van de vakgroep Plastische Chirurgie van het UMCG.
 
Hoogleraar Esthetische Chirurgie
Bij het UCEC is een hoogleraar Esthetische Chirurgie werkzaam (Prof. Dr. B. Van der Lei) om de Esthetische Chirurgie verder te ontwikkelen in het UCEC, om de opleiding van plastisch chirurgen op dit gebied te verbeteren en om onderzoek op te zetten.

Topzorg
Het UCEC biedt topzorg op het gebied van Esthetische ( Plastische) Chirurgie. Deze topzorg kenmerkt zich door:
1. Service en kwaliteit van zorg:
- Handelen volgens professionele standaarden met oog voor effectiviteit en veiligheid
- Bieden van klantgerichte zorg door de organisatie, bejegening, voorlichting, en service af te stemmen op wensen van de klant
- Wetenschappelijk onderbouwde behandelingen en onderzoek ter plaatsbepaling van nieuwe behandelingen in studieverband
2. Tertiair verwijscentrum:
- Verwijscentrum voor andere specialisten voor gecompliceerde en moeilijke behandelingen
- Behandeling van complicaties van elders
- Second opinion en expertises
3. Intern Kwaliteitssysteem gericht op leren en verbeteren:
- Cyclisch proces: normeren, weten, verbeteren, borgen, verantwoording afleggen
- Het UCEC voldoet aan de kwaliteitseisen en wet- en regelgeving zoals geldt binnen een UMC en wordt ook volgens deze regelgeving getoetst.
- Waarborg patiëntveiligheid en kwaliteit binnen het VMS (Patiëntveiligheids-managementsysteem), de accreditatie hiervan is gepland in 2010;
- Invoering van ISO normering in 2010 en certificering hiervan in 2011.
4. Externe verantwoording:
- Het UCEC stelt jaarlijks een jaarverslag en kwaliteitsjaarverslag op.
- Transparantie op alle fronten als input voor keuze van de patiënt.


Onderwijs, Opleiding en onderzoek

Onderwijs
Het UCEC neemt via de hoogleraar en betrokken stafleden die er werken, deel
aan het probleemgestuurde onderwijs zoals dat door de Faculteit der Medische Wetenschappen is ontwikkeld binnen het curriculum G2010.

Opleiding
Het UCEC levert een belangrijke bijdrage in de opleiding van assistenten, zowel voor de assistenten binnen het UMCG als voor assistenten van elders (zoals uit het Medisch Centrum Leeuwarden, Zwolle etc). Er wordt binnen het UCEC ook een aantal “behandelingsopties” gereserveerd voor gereduceerd tarief, waar de assistent onder supervisie zelf een esthetische patiënt van a tot z begeleidt en behandelt

Onderzoek
Het UCEC is de werkplaats voor wetenschappelijk onderzoek. Meerdere onderzoeksactiviteiten op het gebied van de Esthetische Chirurgie worden vanuit het UCEC gecoördineerd en geïnitieerd. Hierbij gaat het vooral om direct patiëntgebonden onderzoek, wat tevens sterk bijdraagt aan het evidence based werken.

Daarnaast wordt geparticipeerd in de onderzoekslijnen van de Plastische Chirurgie in het UMCG op het gebied van de wondgenezing (inclusief littekenvorming) en ‘tissue engineering’ (fillers, septum orbitale-implantaat etc). Samen met de afdeling Psychologie / Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een onderzoekslijn in ontwikkeling gericht op: lichaamsbeleving, body shame, etc. en het effect hiervan op het eindresultaat van een behandeling.

In de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland worden maatschappen Plastische Chirurgie met hun cliënten/patiënten mede betrokken in de lijnen van onderzoek.

Plastisch Chirurgen
De werkzaamheden binnen het UCEC worden uitgevoerd door de specialisten van de afdeling Plastische Chirurgie van het UMCG.

Geen verwijzing nodig
Het UCEC biedt alleen onverzekerde zorg, dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts nodig hebt om een afspraak te maken
Behalve voor algemene vragen en behandelingen met betrekking tot uw uiterlijk kunt u in het UCEC ook terecht voor meer complexere zaken zoals
- second opinion
- raadpleging naar aanleiding van eerdere operatie (s)
- expertises

Eerste consult gratis
Het eerste consult is altijd gratis en geheel vrijblijvend, voor een afspraak met een plastisch chirurg van het UCEC kunt u bellen met 050-361 59 59.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram