Blaaskanker: behandeling

Als blijkt dat u blaaskanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, ​om uw leven te verlengen.​

Blaaskankercentrum Noord-Nederland

Om u de beste zorg op het gebied van blaaskanker te geven, werkt het UMCG samen met het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep, de Saxenburgh Groep Hardenberg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Deze samenwerking heet het Blaaskankercentrum Noord-Nederland (BCNN).

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Uw vaste aanspreekpunt tijdens uw behandeling is de verpleegkundig consulent. U heeft vaste afspraken met de verpleegkundig consulent. Maar kunt ook zelf bellen voor overleg of voor een extra afspraak. De verpleegkundig consulent is gespecialiseerd in blaaskanker en werkt nauw samen met de rest van het behandelteam.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij blaaskanker. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

Operatie

De eerste stap is vaak een operatie. We halen dan de tumor via de plasbuis uit de blaas. Deze operatie heet een TURT. Vaak kunnen we iemand met deze behandeling genezen. Soms moeten we een tweede keer opereren. Of dit nodig is, hangt af van het verloop en de uitslag van de eerste operatie.

Als de tumor niet in de spierwand van de blaas is gegroeid, is deze operatie vaak genoeg. Als de tumor wel in de spierwand zit, is er vaak meer behandeling nodig.

Blaasspoeling

Een blaasspoeling kan ervoor te zorgen dat de blaaskanker minder snel terugkomt. Ook verkleint het de kans dat de tumor ingroeit in de spierwand van de blaas. Deze behandeling doen we soms na een operatie. Dit kan alleen als de tumor niet is ingegroeid in de spierwand van de blaas.

Bij meer dan de helft van de patiënten komt de blaastumor terug na een TURT en eventuele blaasspoelingen. Als er geen uitzaaiingen zijn, bespreken​ we of we uw blaas het beste kunnen weghalen of bestralen. Beide behandelingen zijn dan bedoeld om u te genezen.

Weghalen blaas

Als de blaastumor alleen in de blaas zit, halen we de blaas meestal weg. Tijdens de blaasverwijdering maken we ook een nieuwe afvoer voor urine​.

Soms combineren we een blaasverwijdering met chemotherapie. Of dit gebeurt, hangt af van hoe diep de tumor in de blaas is ingegroeid.

Chemoradiatie

In plaats van een blaasverwijdering geven we soms ook bestraling​ samen met chemotherapie. Dit heet chemoradiatie. Deze behandeling is bedoeld om u te genezen. Als u veel plasklachten heeft, is deze behandeling niet geschikt voor u.

Bestraling

Bestraling kan de blaaskanker onderdrukken als een blaasverwijdering of chemoradiatie niet kan. Hierna is de kans wel groter dat de ziekte weer terugkomt. Ook kan bestraling soms klachten verlichten als bloedverlies bij de urine of pijn. En uw leven verlengen als u niet meer beter wordt.

Chemotherapie

Bij blaaskanker kunnen we chemotherapie vóór een blaasverwijdering adviseren. Dit doen we om de kans op genezing te vergroten. Ook kan chemotherapie uitgezaaide blaaskanker remmen of tijdelijk tot stilstand brengen als u niet meer beter wordt. Het doel is dan het verminderen van uw klachten en verlengen van uw leven.

Immunotherapie

Soms geven we immunotherapie als behandeling voor blaaskanker. Dat doen we bij patiënten die uitzaaiingen hebben, die chemotherapie hebben gehad en bij wie de ziekte erger wordt. Als chemotherapie niet mogelijk is, kunnen we we soms ook immunotherapie geven.

Bloedtransfusie

Als u uitgezaaide blaaskanker heeft, kunt u bloedarmoede krijgen. Dat betekent dat u te weinig rode bloedcellen heeft. Dit kan zorgen voor moeheid, kortademigheid en hartkloppingen. Een bloedtransfusie kan deze klachten verminderen. In het ziekenhuis krijgt u dan donorbloed via een infuus.

Behandelteam

Alle in blaaskanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint krijgt u in een gesprek uitgebreid uitleg en informatie. Over de verschillende mogelijkheden en over de voor- en nadelen van een behandeling. Het gesprek gaat ook over wat een behandeling voor u betekent en wat u zelf wilt. Dit noemen we 'samen beslissen’.

  • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


  • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is HartNet, waarin we samenwerken voor de hartzorg in Noord-Nederland.


Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Urologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.