Kosten tandartsbehandelingen

Wij bieden de laagste tandartskosten van Groningen. Dit komt omdat u voor basiszorg behandeld wordt door een tandarts of mondhygiënist in opleiding. Zij werken natuurlijk onder toezicht van ervaren tandartsen en mondhygiënisten.

Afspraken duren bij ons meestal langer dan in een gewone tandartspraktijk. Daarom geven we u een onderwijskorting. De kosten voor de tandarts zijn bij ons gemiddeld 25% minder dan bij een afspraak in een gewone tandartspraktijk. Als u het tarievenoverzicht basiszorg van het CTM en de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met elkaar vergelijkt, kunt u zien dat wij voor basiszorg zeer scherpe tarieven hebben.

Eerste afspraak

De eerste afspraak bij de tandarts kost 81 euro. Voor dit bedrag krijgt u een volledig mondonderzoek, brengen we uw medische situatie in kaart en maken we röntgenfoto’s als dat nodig is. Ook krijgt u een persoonlijk zorg- en behandelplan.

Specialistische zorg

Specialistische zorg zoals een chirurgische ingreep wordt gedaan door een ervaren tandarts. Daarom betaalt u voor die zorg de prijs zoals die vastgesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarievenoverzicht specialistische zorg van het CTM

Korting kroon- en brugwerk

Voor een aantal behandelingen krijgt u ook nog achteraf geld terug. Dit is een extra korting boven op de onderwijskorting. De extra korting geldt voor de onderstaande kroon- en brugwerkbehandelingen, maar niet voor kronen op implantaten. U krijgt de extra korting als u de rekening heeft betaald. We maken daarna het bedrag over naar uw rekening.

Code Omschrijving Extra korting
R11 eenvlaksinlay 60 euro
R12 tweevlaksinlay 70 euro
R13 drievlaksinlay 80 euro
R24 kroon 100 euro
R40 1e brug tussendeel 70 euro

Korting op implantaten

Over het algemeen is een behandeling voor implantaten duur, maar bij ons krijgt u een mooie korting. De gemiddelde korting binnen het studentenonderwijs is ongeveer 800 euro, ten opzichte van een behandeling door één van onze ervaren tandartsen. U wordt behandeld door een student Tandheelkunde. Natuurlijk wordt de student tijdens de behandeling begeleid door een in de implantologie getrainde tandarts. Zo bent u zeker van een goede kwaliteit en kunt u zich zonder zorgen bij ons laten behandelen. 

Kunstgebit en VGZ

Bent u bij VGZ (en haar labels) verzekerd en wilt u een nieuw kunstgebit laten maken? Dan geldt er helaas voor u een relatief hoge bijdrage. Dit komt omdat het UMCG-CTM helaas niet is gelukt om alsnog een zorgovereenkomst af te sluiten met VGZ. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u ons hierover bellen.