Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Wat kost een behandeling bij het CTM?

Wij bieden u de scherpste tarieven van Groningen. Dit komt omdat u voor basiszorg behandeld wordt door een tandarts of mondhygiënist in opleiding. Zij werken natuurlijk onder toezicht van ervaren tandartsen en mondhygiënisten.

Afspraken duren bij ons meestal langer dan in een gewone tandartspraktijk. Daarom geven we u een zogenaamde onderwijskorting: u betaalt bij ons gemiddeld 25% minder dan bij een afspraak in een gewone tandartspraktijk. De tarieven staan in het overzicht (pdf | 114kB).

Intake

Een intake kost 81 euro. Voor dit bedrag krijgt u een volledig mondonderzoek, brengen we uw medische situatie in kaart en maken we röntgenfoto’s als dat nodig is. Ook krijgt u een persoonlijk zorg- en behandelplan.

Specialistische zorg

Specialistische zorg zoals een chirurgische ingreep wordt gedaan door een ervaren tandarts. Daarom betaalt u voor die zorg de prijs zoals die vastgesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven staan in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

Als u het tarievenoverzicht basiszorg van het CTM en de tariefbeschikking van de NZa met elkaar vergelijkt kunt u zien dat wij voor basiszorg zeer scherpe tarieven hanteren.

Korting kroon- en brugwerk

Voor een aantal behandelingen krijgt u ook nog achteraf geld terug. Dit is een extra korting bovenop de onderwijskorting. De extra korting geldt voor de onderstaande kroon- en brugwerkbehandelingen, maar niet voor kronen op implantaten. U krijgt de extra korting als u de rekening heeft betaald. De korting wordt dan op uw rekening gestort.

Code Omschrijving Extra onderwijsvergoeding
R11 eenvlaksinlay 60 euro
R12 tweevlaksinlay 70 euro
R13 drievlaksinlay 80 euro
R24 kroon 100 euro
R40 1e brug tussendeel 70 euro

Korting op implantaten

Met implantaten kunnen we tanden en kiezen vervangen die niet meer in uw mond zitten. Over het algemeen is een behandeling voor implantaten duur, maar bij ons krijgt u een mooie korting. De gemiddelde korting binnen het studentenonderwijs is ongeveer € 800,- (ten opzichte van een behandeling door één van onze ervaren tandartsen). U wordt behandeld door een student Tandheelkunde. Natuurlijk wordt de student tijdens de behandeling begeleid door een in de implantologie getrainde tandarts. Zo bent u zeker van een goede kwaliteit en kunt u zich zonder zorgen bij ons laten behandelen.

Er moet genoeg bot in uw kaak aanwezig zijn om een implantaat te plaatsen. We kunnen dan vrij makkelijk de ontbrekende tand of kies vervangen. Als er veel bot mist kunnen we niet direct implantaten plaatsen. We moeten dan eerst bot aanbrengen en daarna kunnen we implanteren. Deze behandeling is moeilijker, kost meer tijd en is daarom duurder. Wij zullen dit altijd vooraf met u bespreken.